Försvarsmaktens internationella centrum – Swedint

Försvarsmaktens internationella centrum, Swedint, förbereder och utbildar svenska och utländska officerare, poliser och civila tjänstepersoner. Utbildningen sker inför arbete i multinationella fredsoperationer inom ramen för EU, FN och Nato/PFF (Partnerskap för fred).

Befattningar