Försvarsmaktens internationella centrum – Swedint

Försvarsmaktens internationella centrum, Swedint, förbereder svenska och utländska officerare, poliser och civila tjänsteman för arbete i multinationella fredsoperationer inom ramen för EU, FN och Nato/PFF (Partnerskap för fred).

Befattningar