Militärhögskolan Halmstad – MHS H

Militärhögskolan Halmstad, MHS H, utbildar blivande yrkes- och reservofficerare. Den största andelen kadetter är blivande specialistofficerare. Dessutom vidareutbildas specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar (förvaltare) på försök från och med hösten 2015. MHS H ansvarar för att den grundläggande militära utbildningen (GMU) av frivilliga rekryter som genomförs med hög kvalitet runt om i landet. Skolan har även ett samordnings- och uppföljningsansvar för den förberedande officersutbildningen, all specialistofficersutbildning, och huvuddelen av reservofficersutbildningen i Försvarsmakten. MHS H innefattar också Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE). MHS H ligger i Halmstad.

Befattningar