Militärhögskolan Halmstad – MHS H

Militärhögskolan Halmstad, MHS H, utbildar blivande yrkes- och reservofficerare. Dessutom vidareutbildas specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. MHS H ansvarar för att grundutbildningen genomförs med hög kvalitet runt om i landet. Skolan har även ett samordnings- och uppföljningsansvar för den förberedande officersutbildningen, all specialistofficersutbildning och huvuddelen av reservofficersutbildningen. MHS H innefattar också Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE). Skolan ligger i Halmstad.

Befattningar