Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum – Swedec

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, har ansvaret för militär och humanitär ammunitions- och minröjningsverksamhet på land. Swedec utvecklar och utbildar även inom detta område.

Befattningar