David är bryggan mellan taktik och teknik

Som försvarsingenjör står David med ett ben i ingenjörsvärlden och ett i det militära. Med en civilingenjörsexamen från Chalmers och en militär officersutbildning arbetar han i dag med Sveriges säkerhet för Försvarsmakten.

Porträtt av David är försvarsingenjör i marinen.
Porträtt av David är försvarsingenjör i marinen.
David är försvarsingenjör i marinen. Foto: Melina Westerberg

David är i grunden civilingenjör och har arbetat i Försvarsmakten i snart 15 år. Under åren har han haft flera roller och befattningar och i dag är han försvarsingenjör med befattningen krigsförbandschef med ansvar för en underhållsdivision i marinen.

– Vi ger stöd med transporter, teknisk expertis och underhåll, sjukvård, försörjning av proviant och varor till fartyg och andra enheter i marinen. Om till exempel en Visbykorvett är ute på skarp insats och får ett problem med ett materielsystem skickar de ett meddelande till oss. Vi tar reda på hur det ska repareras och hur vi löser transport på land och till sjöss för att de ska få det stöd de behöver så fort som möjligt, säger David.

David har en civilingenjörsexamen från Chalmers i Göteborg och en taktisk officersexamen från Försvarsmakten. Försvarsingenjörer är en brygga mellan militär teknik och taktik, och det är tydligt att de har en viktig roll för Sveriges säkerhet.

– Vi är en liten pusselbit i det stora pusslet. Det är en väldigt tydlig kedja för mig och det är vad som motiverar mig varje dag, att jag är med och bidrar till någonting större. Sen är grunden för trivseln också att vi är ett lag, jaget kommer i andra hand. Det är ett signum och något jag upplever att många bottnar i inom Försvarsmakten, oavsett befattning.

Under coronapandemin har Davids direkta bidrag till samhället blivit tydligt. I sin tidigare befattning som utvecklingsofficer var David med och tog fram grunden för det fältsjukhus som sattes upp i Stockholmsförorten Älvsjö.

I takt med att omvärlden blir allt mer osäker ökar behovet av ett starkt försvar och det finns en stark tillväxt i Försvarsmakten. Det gäller både antal personer, och kompetens. Både i nyrekryteringar och intern kompetensutveckling.

– Försvarsmakten är frikostiga med kompetensutveckling eftersom det bygger en starkare organisation. Mina chefer har också låtit mig växa i ett bra tempo och gett mig det ansvar jag är redo för, från mina första befattningar till där jag är i dag, avslutar David.

Text: Jacob Larsson/Borg Owilli

Swenex 21
Fakta

Marinen behöver fler mariningenjörer!

Du kan ansöka under dina studier men du antas efter din civilingenjörsexamen. Ansökan innehåller fysiska, medicinska, psykologiska tester och eventuellt pilottester.

Du söker ett jobb som försvarsmaktsingenjör där du börjar din anställning med en officersutbildning i bland annat taktik, krigsvetenskap och teknisk tjänst. Håll utkik efter tjänster på sidan lediga jobb.

Mer om yrket

Du kan läsa mer om hur det är att vara mariningenjör i befattningsguiden.

Kontakta oss

Har du frågor om ansökan till försvarsingenjör? Kontakta oss på Försvarsmaktens tekniska skola via fmts-forsvarsingenjor@mil.se.