Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , , , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fordon/maskiner, IT/elektronik, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Rollen som ingenjör i Försvarsmakten kan se ut på många olika sätt. Mycket beror på vad du är intresserad av och i vilket skede av din karriär du befinner dig. Här beskriver vi några av rollerna.

Din karriär som arméingenjör börjar oftast på ett förband i en teknisk befattning. Det kan vara som teknisk chef på ett kompani. I den rollen ansvarar du för teknisk tjänst inom kompani. Det innefattar allt från maskiner, vapen och andra tekniska system.

Du arbetar främst med drift och underhåll av systemen, vilket också innefattar planering och uppföljning. 

Du kommer att delta i övningar och möjligen delta i internationella operationer.

Efter några års erfarenhet kommer du att kunna jobba i arméstaben, högkvarteret eller vid Försvarets materielverk (FMV).

Utvecklingsingenjör

Som utvecklingsingenjör arbetar du med nya tekniska system, där du fokuserar på att kravställa systemen.

Om Försvarsmakten exempelvis ska köpa in nya stridsfordon, är din uppgift att förklara för FMV vilka krav vi har på systemen som ska köpas in.

Teknikledare

Som teknikledare fokuserar du istället för utveckling på tekniskt vidmakthållande, alltså hur vi ser till att vår utrustning fungera över tiden. Ditt huvudansvar är för ett specifikt system, exempelvis ett stridsvagnssystem. Du arbetar fram underhållsplaner och planerar för framtida uppgraderingar.

En stridsvagn består av många olika system, som är integrerade med varandra. Behöver ett system uppgraderas kan det påverka de andra integrerade systemen.

Som teknikledare undersöker du hur uppgraderingar ska gå till. Här är det viktigt att alltid tänka ett steg längre. 

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 12 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli arméingenjör behöver du först ha läst en civilingenjörsutbildning.

Du blir anställd i Försvarsmakten och börjar direkt en officersutbildning. Du läser en så kallad SOFU/OFSK (särskild officersutbildning för officerare med särskild kompetens).

Utbildningen individanpassas och ser olika ut beroende på vad du studerat eller om du har en militär bakgrund. Vanligtvis är utbildningen två terminer lång. Har du inte genomfört en grundutbildning med värnplikt får du i samband med denna utbildning genomföra en militär grundkurs som är cirka sex månader lång.

När du blivit godkänd utbildning utnämns du till försvarsingenjör med fänriks grad. Du får en individuell kompetensutvecklingsplan som bland annat bestämmer inom vilket område och på vilket förband du kan arbeta vid.

Min väg till arméingenjör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Civilingenjörsutbildning

För att arbeta i denna befattning i Försvarsmakten behöver du ha tagit en civilingenjörsexamen.

Särskild officersutbildning (SOFU)

Du som redan har en akademisk examen kan gå SOFU.

Du blir anställd som officer och påbörjar utbildningen som varar cirka 12 månader och består av fyra delar: krigsvetenskap, ledarskap, officer i militära professionen och befattningsutbildning.

Fortsatt karriär