Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Flygvapnet, Marinen
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fordon/maskiner, IT/elektronik, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Rollen som ingenjör i Försvarsmakten kan se ut på många olika sätt. Mycket beror på vad du är intresserad av och i vilket skede av din karriär du befinner dig. Här beskriver vi några av rollerna.

Din karriär som försvarsingenjör börjar oftast på ett förband i en teknisk befattning. Det kan vara som teknisk chef. I den rollen ansvarar du för teknisk tjänst inom kompani. Det innefattar allt från maskiner, vapen och andra tekniska system.

Du arbetar främst med drift och underhåll av systemen, vilket också innefattar planering och uppföljning. 

Du kommer att delta i övningar och möjligen delta i internationella operationer.

Efter några års erfarenhet kommer du att kunna jobba i någon av försvarsgrensstaberna, högkvarteret eller vid Försvarets materielverk (FMV).

Olika inriktningar

Rollen som försvarsingenjör kan skilja sig något beroende på inom vilken försvarsgren du arbetar inom, här beskriver hur det kan vara att arbeta som armé-, marin- eller flygingenjör. 

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 12 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

För att bli försvarsingenjör behöver du först ha läst en civilingenjörsutbildning. 

Du blir anställd i Försvarsmakten och börjar direkt en officersutbildning. Du läser en så kallad särskild officersutbildning för officerare med särskild kompetens (även kallad SOFU/OFSK).

Utbildningen individanpassas och ser olika ut beroende på vad du studerat eller om du har någon militär erfarenhet sedan tidigare. Vanligtvis är utbildningen två terminer lång. Har du inte genomfört en grundutbildning med värnplikt får du i samband med denna utbildning genomföra en militär grundkurs som är cirka sex månader lång.

När du blivit godkänd utbildning utnämns du till försvarsingenjör med fänriks grad. Du får en individuell kompetensutvecklingsplan som bland annat bestämmer inom vilket område och på vilket förband du kan arbeta vid.

Min väg till försvarsingenjör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Civilingenjörsutbildning

För att arbeta i denna befattning i Försvarsmakten behöver du ha tagit en civilingenjörsexamen.

Särskild officersutbildning (SOFU)

Du som redan har en akademisk examen kan gå SOFU.

Du blir anställd som officer och påbörjar utbildningen som varar cirka 12 månader och består av fyra delar: krigsvetenskap, ledarskap, officer i militära professionen och befattningsutbildning.

Om du inte genomfört en grundutbildning börjar du med en 6 månader lång militär grundkurs.

Fortsatt karriär