Markus arbetar som flygingenjör

Efter grundutbildningen lämnade Markus Försvarsmakten för att studera till civilingenjör. Men någonting intressant dök upp som skulle förändra hans plan.

Porträtt av Markus, som arbetar som arméingenjör.
Porträtt av Markus, som arbetar som arméingenjör.
Markus kombinerar sin civilingenjörsexamen med en militär utbildning i rollen som försvarsingenjör. Foto: Kristoffer Olofsson

– Eftersom jag trivdes så bra i Försvarsmakten stannade jag som tidvis anställd soldat medan jag studerade. Detta innebar att jag under skolloven deltog på Artilleriregementets övningar för att behålla kompetensen som soldat.

Under en av dessa övningar träffade Markus en arméingenjör som tipsade om yrket försvarsingenjör. Samtalen fortsatte och efter att Markus tagit sin civilingenjörsexamen blev han erbjuden en tjänst som försvarsingenjör.

– Jag började med ett års studier på Militärhögskolan Karlberg. Väl där lockades jag av att arbeta med flygvapnets tekniska system. Efter examen blev jag placerad på Luftstridsskolan i Uppsala som flygingenjör med fänriks grad.

Nästa steg för Markus var att välja en operativ fackutbildning.

– När jag fick höra talas om stridsledning blev jag genast intresserad. Jag ansökte, gjorde testerna – som liknar pilottesterna – och blev sedan antagen till flygstridsledarutbildningen. Kurserna var stimulerande och praktiskt inriktade.

Som färdigutbildad flygstridsledare började Markus arbeta på Utvecklingsenheten Luftstrid.

Tät kontakt med både industri och flygstridsledare i organisationen

– Jag arbetar som flygingenjör med inriktning systemutveckling av de tekniska system som används inom flygstridsledning.

I sin roll representerar han Försvarsmaktens flygstridsledare när det kommer till de tekniska system som används inom denna tjänst. Markus har tät kontakt med industrin (exempelvis Saab), Försvarets materielverk och flygstridsledare för att vidareutveckla, kontinuerligt uppdatera och förbättra systemen.

– Jag deltar samtidigt i den operativa flygstridsledningen för att vidareutveckla mig i rollen som flygstridsledare. Det är viktigt för att hålla mig själv uppdaterad och för kontakten med operatörerna som använder våra tekniska system dagligen.

Utöver detta deltar Markus även på ett antal övningar varje år, där han får testa sina kunskaper och se hur systemen fungerar.

Många fördelar med en ingenjörsbakgrund

– Kombinationen av ingenjörsexamen med en operativ roll i Försvarsmakten ger mig förståelse för den komplexa tekniska miljön. Som utbildad ingenjör har jag samma bakgrund som de i industrin jag har daglig kontakt med. Det är en framgångsfaktor när vi diskuterar förmågeutvecklingen Försvarsmakten efterfrågar kontra de tekniska utmaningarna detta ofta leder till.

– Det är väldigt stimulerande att ha ett jobb där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag, samtidigt som jag har stort eget ansvar och unika möjligheter att styra mitt eget arbete. Det finns många möjliga karriärvägar inom Försvarsmakten som flygingenjör beroende på vad du vill engagera sig i.

Fakta

Flygvapnet behöver fler flygingenjörer!

Tycker du Markus yrke låter intressant? Du har också möjlighet att bli flygingenjör, håll utkik på under lediga jobb!

För att studera vidare till Försvarsingenjör behöver du ha gjort en militär grundutbildning, ha en civilingenjörsexamen samt klara tester och bedömas lämplig som officer.

Mer om yrket

Du kan läsa mer om hur det är att vara flygingenjör i befattningsguiden.

Kontakta oss

Har du frågor om ansökan till försvarsingenjör? Kontakta oss på Försvarsmaktens tekniska skola via fmts-forsvarsingenjor@mil.se.