Möt Oskar - arméingenjör

Vad är en arméingenjör och vad gör en sådan? Vilken framtid finns det och vad gör det till ett så spännande och givande yrke? Oskar har svaren.

Porträtt av Oskar, som arbetar som arméingenjör.
Porträtt av Oskar, som arbetar som arméingenjör.
Ingenjör eller officer? Som arméingenjör är du båda! Foto: Henrik Rådmark

En militär och civil kombination

Det var på våren 2017 efter en övning på I 19 i Boden där Oskar länge jobbat som tidvis anställd och senare reservofficer som förfrågan kom, ”du är ju en duglig soldat är väl snart färdig civilingenjör?! Du ska bli försvarsingenjör!”. Det var dåvarande regementschefen, vid I 19, Mikael Frisell, som kom med uppmaningen. Oskar hade då 1 år kvar som på sin civilingenjörsutbildning på Kungliga tekniska högskolan.

– Sagt och gjort, 2018 började jag utbildningen till försvarsingenjör och nu sitter jag här. Det som lockade var framför allt att kunna kombinera de erfarenheter och kunskaper jag fått från det militära med den civila utbildningen i något som känns viktigt och meningsfullt.

Vägen till yrket

Han började sin militära karriär 2011 med grundutbildning vid I 19. Året efter grundutbildning påbörjade han sin civilingenjörsutbildning på KTH.

 – I och med att jag jobbade som tidvis anställd soldat, under tiden jag pluggade, så fanns alltid kombinationen av akademi och det militära där. När sedan möjligheten dök upp att kombinera dessa i ett och samma yrke så kändes det mycket lockande!

Utbildningen till försvarsingenjör började med en anpassad kortare del av officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg. Därefter läste Oskar en ingenjörsspecifik del med fokus på teknisk tjänst, försvarsupplysning på Försvarets tekniska skola följt av kurser i materielutveckling och Systems engineering på Försvarshögskolan.

– Utbildningen var bra och givande och ger ett intressant komplement och perspektiv på min ingenjörsutbildning från KTH. Det känns på nått sätt unikt och motiverande att få tillämpa mina ingenjörskunskaper på ett så konkret sätt i en så spännande kontext.

Tjänsten

Det försämrade omvärldsläget och den tydliga politiska viljan att öka den militära förmågan innebär för försvarssektorn ett tydligt paradigmskifte. Från att ha varit präglat av nedskärningar och avveckling riktar nu Försvarsmakten, och i synnerhet armén, in sig på upprustning och tillväxt.

Armén växer så det knakar helt enkelt. Fram till 2035 är det massor av ny materiel, nya förband och nya regementen (!) som ska upprättas. Detta innebär många utmaningar men också många nya möjligheter att bidra till att bygga upp något nytt.

Den unika rollen som försvarsingenjör, med den specifika förmågan och kompetensen, kommer bidra till att forma den framtida svenska försvarsförmågan.

– Det klassiska citatet ”det finns många yrken i armén” har nog aldrig varit så sant som nu.

Du kan dels jobba med att se till att den materiel som förbanden har i dag är säker att använda och att de uppfyller de krav som är ställda. De militära systemen är komplexa och verkar i en mycket komplex miljö. I detta blir din tekniska kompetens och systemförståelse tillsammans med en god analytisk förmåga en viktig pusselbit.

– Jag jobbade inledningsvis i arméstabens stödavdelning. Där jobbade jag med vidmakthållande av stridsfordon, i systemsäkerhetsarbete och utredningar av olika avvikelser samt stöttade i överlämning av nya materielsystem.

Du kan också vara en viktig rådgivande- och kravställande roll mot Försvarets materielverk och försvarsindustrin när det gäller materielfrågor. Som arméingenjör har du en speciell förståelse för hur tekniken kan nyttjas på ett sätt som är kopplat till både det tekniska och till den militära kontexten.

– Just nu tjänstgör jag på Försvarets materielverk med forskning och teknikutveckling mot kommande markplattformar.

Samtidigt som arméingenjörsyrket kommer att handla mycket om tekniska och analytiska uppgifter så är fortfarande förbandskontakten en viktig komponent. Detta innebär att du kommer att ha möjlighet att vara med i övningar och liknande för att ta del av och se de militära verksamheten från insidan.

Som alltid i Försvarsmakten så innebär tjänsten att du förväntas hålla dig i fysisk god form. Som anställd tränar du därför tre timmar i veckan på betald arbetstid. Det är en förutsättning för att du ska må bra och för att du ska kunna lösa dina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Framtidens försvar

Att utveckla den svenska försvarsförmågan och vara en göra det på ett så effektivt sätt som möjligt är så klart en utmaning. Gillar du utmaningar och att vara med och bidra till någonting viktigt så är försvarsingenjörsyrket något för dig.

– För mig så är det viktigt att det man gör är både utvecklande för mig själv och att det samtidigt som det jag gör är relevant i tiden på något sätt och där känns det verkligen som jag träffat rätt!

Text: Henrik Rådmark

Stridsövning på Gotland.
Fakta

Armén behöver fler arméingenjörer!

Tycker du Oskars yrke låter intressant? Du har också möjlighet att bli arméingenjör, håll utkik på under lediga jobb!

För att studera vidare till Försvarsingenjör behöver du ha gjort en militär grundutbildning, ha en civilingenjörsexamen samt klara tester och bedömas lämplig som officer.

Mer om yrket

Du kan läsa mer om hur det är att vara arméingenjör i befattningsguiden.

Kontakta oss

Har du frågor om ansökan till försvarsingenjör? Kontakta oss på Försvarsmaktens tekniska skola via fmts-forsvarsingenjor@mil.se.