Militär grundutbildning

Militär grundutbildning är början på din karriär i Försvarsmakten. Det är en värdefull utbildning som du har nytta av resten av livet.

Officersutbildning

Det finns tre olika officersroller. Här går vi igenom varje roll, välj den du vill läsa mer om.

Övriga utbildningar

Din karriär i Försvarsmakten bygger på utbildning. Läs om våra grundutbildningar, befattningsutbildningar, officersutbildningar och...

Befattningsguiden

Matcha dina intressen och egenskaper mot de befattningar som finns i Försvarsmakten.