Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
 • Orter: , , , ,
 • Verksamhetsområden: Ledning
 • Arbetsområden: Ledning och samband
 • Teman: Extrema utmaningar, IT/elektronik, Naturvetenskap
 • Utbildas via grundutbildningen: Ja
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Du ingår i en radiolänkgrupp med uppgift att bygga sambandsnät för att olika enheter ska kunna kommunicera med varandra. Alla i gruppen har en specialkompetens, du kan exempelvis vara förare, gruppchef eller operatör. Gemensamt är att ni i första hand är soldater och kan försvara både er själva och era avancerade sambandssystem.

En typisk arbetsuppgift är att tillsammans med andra grupper bygga upp ett sambandsnät. Sambandsnätet är en förutsättning för kommunikationen mellan enheter ska fungera. Det kan handla om att montera antenner i master, torn eller på byggnader.

Du behöver vara duktig på teknik och att hantera stress eftersom det i många fall är bråttom när ni ska flytta radiolänkstationen.

Jobbet som radiolänksoldat är omväxlande. Ena stunden stressigt och jobbigt för att i nästa stund vara lugnt. Det gäller att du snabbt kan växla tempo.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 10-11 mån
 • Utbildningsplatser: , , , ,
Kommande utbildningsstarter

22 jul 2024

Sista dag för inskrivning 16 jun 2024

05 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

12 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Utbildningens första skede syftar till att lära dig att vara soldat i Försvarsmakten. Du lär dig om krigets lagar, grundläggande exercis, hur du bär din uniform, säkerhet och vapenhantering och strid. Det tar ungefär åtta veckor.

Under nästa skede utbildas du i rollen som radiolänksoldat. Du utbildas i grundläggande sambandstjänst och radiosignalering, samt upprättande, drift och användning av följande materielsystem:

 • Taktiskt radiolänksystem 373 inklusive radiolänkmast
 • Truppradiosystem ra180 eller ra570
 • Elverk
 • Tråd/fiberkabelsystem
 • Maskeringsutrusning

Resterande tid av grundutbildningsåret ägnas åt att utveckla och befästa de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna krigsplaceras i ett förband efter utryckning. För dig som är uttagen till fordonsförare ingår också utbildning i att köra och vårda fordon.

SAMBANDSGRUPPCHEF RADIOLÄNK

Till de allra flesta soldatbefattningarna kan du även bli antagen som befäl i någon nivå. Du som blir det kommer utöver din befattningsutbildning att genomföra en befälsutbildning.

Att vara befäl innebär att du är chef för antingen en grupp, en pluton eller ett kompani. Du ansvarar för att planera er verksamhet och säkerställer att allt går enligt plan när ni löser en uppgift.

Du ansvarar även för vård och kontroll av såväl personal som utrustning. 

 • Gruppbefäl ansvarar för en grupp på cirka åtta soldater.
 • Plutonsbefäl ansvarar för en pluton som består av cirka fyra grupper.
 • Kompanibefäl ansvarar för ett kompani, som utgörs av fyra plutoner.

Du som ska bli gruppchef genomför utöver grundutbildningen en gruppbefälsutbildning. 

Du som är gruppchef kommer ha uppgiften att leda din grupp i både övning och strid. Du som ska bli gruppchef genomför utöver grundutbildningen en gruppbefälsutbildning. 

Min väg till radiolänksoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär