Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Artilleri
  • Teman: IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som sensorsoldat ingår du i ett förband som har till uppgift att stödja egna eller andra enheter genom att leda egen indirekt eld samt lokalisera motståndarens utskjutningsanordningar.

Med hjälp av sonder håller ni er uppdaterade om det aktuella vädret. Enheterna på förbandet uppträder oftast enskilt och kan vara skilda från andra i flera dygn.

Olika inriktningar

Som sensorsoldat kan du göra allt från att följa upp de underställda enheterna till att leda indirekt eld mot upptäckta mål.

Beroende på vilken pluton du ingår i kan du arbeta med olika inriktningar.

Sensorledningspluton

Sensorledning

Du stödjer kompanichefens stab med att bland annat upprätta den plats varifrån de leder förbandet. Ni upprättar också kommunikationsnätverk. Ni stöttar även med uppföljning.

Underhåll

Som underhållssoldat ingår du i en grupp som transporterar materiel mellan grupperingsplatserna. Ni kör också ut mat, vatten och drivmedel till övriga enheter på kompaniet.

Samband

I sambandsgruppen jobbar du med att upprätthålla sambandet med radiolänk och radio till andra förband. Du ingår i en grupp om tre soldater som hjälps åt att upprätta de olika sambandssystemen.

Teknisk tjänst

I driftunderstödsgruppen är du inriktad mot teknisk tjänst. Det är främst förebyggande arbete för att undvika att materielen går sönder, men det kan även vara enklare reparationer som genomförs på plats.

Vädergruppen

Som vädersoldat ingår du i en "lätt" eller "tung" vädergrupp. Den lätta gruppen har lätta fordon med släp där de transporterar vädersonderingsutrustningen, medan den tunga gruppen har en lastbil där all utrustning finns.

Ni sonderar genom att släppa upp en heliumballong med en sond i luften. Sonden registrerar data som ni skickar vidare till de enheter som behöver den, bland annat haubits och granatkastarförband.

Eldledningsgruppen

Ingår du i en eldledningsgrupp, kallad e-grupp, leder du och din grupp den indirekta elden så att understödet från artilleri, granatkastare eller flyg får rätt effekt. Det vill säga granaterna landar på rätt plats, vid rätt tid och med rätt verkan.

Lätt e-grupp

Den lätta e-gruppen är ofta grupperad på en bergssluttning,  och kan vara där i flera dagar.

Som soldat i en lätt e-grupp kan du även få gå eller åka skidor långa sträckor med tung packning.

Medeltung e-grupp

Den medeltunga e-gruppen är mer rörlig och utgår i sin tjänst från sitt splitterskyddade stridsfordon som är utrustat så det kan leda eld.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Hur din utbildning ser ut beror på vilken inriktning som sensorsoldat du ska rikta in dig mot.

Vanliga frågor om Sensorsoldat

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till sensorsoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär