Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Ledning, Logistik
  • Arbetsområden: Markstrid
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
3/5
Fysisk
2/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Stridsfordonsskyttens främsta uppgift är att nedkämpa mål med fordonets vapen. Jobbet som skytt innebär även en hel del tungt kroppsarbete.

I fordonets besättning ingår utöver dig som skytt även vagnchefen och föraren. 

I dina uppgifter ingår också att vara ställföreträdande vagnchef. Då är det du som leder arbetet i stridsfordonet. 

Du kan vara stridsfordonsskytt i antingen ett stridsfordon 90 eller pansarterrängbil 360.

Stridsfordon 90 är ett bandgående fordon och används främst för att stödja stridsvagnarna.

Pansarterrängbil 360 är ett åttahjuligt stridsfordon med huvuduppgift att transportera skyttesoldater samt understödja dem vid strid.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10 mån
  • Utbildningsplatser: , , , ,

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig att hantera stridsfordonets vapensystem, under olika situationer. 

Du kommer också få grundläggande utbildning i de mekaniska, hydrauliska och elektriska systemet som krävs för att kunna arbeta i och i närheten av stridsfordonen.

Du övar hela tiden för att sammansvetsas med resten av besättningen. Det är viktigt att ni känner varandra väl och kan samarbeta i pressade situationer.

Min väg till stridsfordonsskytt

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär