Uppdragsspecialist - tester

Här kan du följa uttagningen till uppdragsspecialist.

Efter en genomförd ansökan med godkända testresultat mot uppdragsspecialist skall du göra en kompletterande prövning. På denna sida ser du hur dessa moment ser ut dag för dag. Vägen hit kan gå till på två sätt, dessa skiljer beroende om du redan har militär utbildning eller inte.

Dag 1 - datortester

Plats: FM HR Centrum i Stockholm (Sandhamnsgatan 63 B).

Tid:

Resa: Försvarsmakten står för resan.

Boende: Du står själv för eventuellt boende.

Testerna mäter:

- generell begåvning 

- spatiala tester

- stresstolerans

- simultankapacitet

- koncentrationsförmåga

- koordinationsförmåga

Om du blir godkänd dag 1 får du en tid för intervju till dag 2 på HR Centrum. Intervjun äger rum någon vecka efter dag 1. 

Dag 2 - intervju av en flygpsykolog och en officer i flygvapnet

Plats: FM HR Centrum i Stockholm (Sandhamnsgatan 63 B).

Tid:

Resa: Försvarsmakten står för resan.

Boende: Du står själv för eventuellt boende.

Syftet är att bedöma din personliga lämplighet för yrket.

Om du blir godkänd dag 2 ska du genomföra en 2 dagars läkarundersökning (dag 3-4) på Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Linköping.

Dag 3-4 - läkarundersökning vid FömedC i Linköping.

Plats: FömedC i Linköping

Tid:

Resa: Försvarsmakten står för resan.

Boende: Försvarsmakten står för boende.

Undersökningarna innehåller

- kropps-, delmåttsmätning

- blodprov och urinprov

- arbets-EKG som maximalt cykeltest

- hjärt-lungröntgen

- hjärtläkarbedömning av vilo-EKG, arbets-EKG och ultraljudsundersökning

- spirometri, lungfunktionsundersökning, samt provokationstest av luftrören för att utesluta eventuell allergi/astma

- muskelstyrkemätning (uthållighetstest av nack-halsstyrka)

- ögonläkarundersökning

- öronläkarundersökning

- allmän flygmedicinsk läkarundersökning

- tandläkarundersökning