Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , , , , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Ledning, Logistik
  • Arbetsområden: Försörjning och transport
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som officer inom området försörjning kommer du att verka som stabsmedlem eller chef för en enhet vid ett insatsförband i Sverige eller utomlands.

Inom området försörjning finns fyra specialistinriktningar: Förplägnad, kommunikation, förnödenhet och sjukvård.

Förplägnad innefattar hantering av livsmedel, hygien och koktjänst.

Kommunikationsspecialisten förbereder försändelser för transport och har koll på de vad som gäller när materiel skickas över landsgränser. Som till exempel tullklareringar och andra papper.

Förnödenhetsförsörjning omfattar bland annat att stödja andra enheter med drivmedel, reservdelar, ammunition och vatten

Sjukvårdstjänst kan handla om att upprätta vårdutrymmen åt sköterskor och läkare. Det kan också vara att förebygga smittspridning och förhindra epidemier, både inom förbandet och gentemot omgivningen.

Som chef eller ställföreträdare för en logistikenhet ansvarar du för personal. Du behöver vara en god och serviceinriktad ledare. Dessutom måste du vara en drivande person med bra framförhållning och planeringsförmåga. Du kan snabbt lösa uppkomna problem och understödja andra enheter med god service.

Arbetstempot är stundtals högt och det är viktigt att du håller dig i fysisk form. Därför får du möjlighet att träna under arbetstid två till tre gånger i veckan. En stor del av arbetet genomförs i grupp vilket bidrar till ett väl utvecklad kamratskap och gemenskap.

En tänkbar karriärutveckling kan vara att du efter några år blir kompanichef eller lärare. Du kan även bli delaktig i materielutveckling och i framtagning av utbildningsanvisningar tillsammans med utvecklingsenheten.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , , ,

Om utbildningen

För att bli officer inom försörjning mark väljer du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil.

De första tre terminerna går du på Försvarshögskolan Karlberg. Här läser du grunderna i officersprogrammet.

Under termin fyra och fem utbildas du mot funktion och befattning på Logistikskolan i Skövde. Skolan är placerad vid Trängregementet och utgör Försvarsmaktens kompetenscenter inom logistik.

Den sjätte terminen är du tillbaka på Karlberg.

Efter din officersexamen anställs du som officer med en logistikbefattning motsvarande ställföreträdande plutonchef i insatsorganisationen.

Min väg till försörjningsofficer armén

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersprogrammet

3 år

KRIGSVETENSKAPLIG INRIKTNING

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Den krigsvetenskapliga inriktningen förbereder dig att arbeta i armén, flygvapnet eller marinens amfibieförband. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär