Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter: , , , , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Flygvapnet, Logistik
  • Arbetsområden: Teknik
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik, Problemlösning, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
5/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som marktekniker är du utbildad specialistofficer och arbetar inom området mekanik. Du kan arbeta både inom armén och flygvapnet.

Din huvuduppgift är att laga och underhålla materiel. Du har utbildats för och arbetar med stridsvagnar, tunga lastbilar, bandvagnar och broläggare men också med alla typer av vapen, från artilleripjäser till eldhandvapen.

Du är också teknisk rådgivare åt den taktiska chefen.

Du är användbar i alla situationer där de system som du är specialist på används, under utbildning i fredstid såväl som under insatser.

Som specialistofficer leder och utbildar du också soldater och kollegor inom teknisk tjänst, på en utbildningspluton. Då har du också ansvaret för all teknisk materiel på plutonen. Om du i stället är knuten till en verkstad ansvarar du för det materiel som kommer in för reparation.

Arbetsmiljön på en pluton inom reparationstjänst eller teknisk tjänst är fältnära. Det gäller både under utbildning och insats. Arbetet kan tidvis vara fysiskt och psykiskt krävande. Lyften är tunga och det kan vara fysiskt ansträngande att reparera de system som ingår i ditt område. 

För att passa som marktekniker behöver du utöver gedigen kunskap och intresse för teknik också ha drivkraft och uthållighet.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 27 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , , , , ,

Om utbildningen

Du studerar i tre terminer vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Där läser du först krigsvetenskap, militärteknik och militärledarskap som är gemensamma ämnen för alla utbildningsinriktningar.

Sedan tillkommer teknikstudier, där du bland annat läser verkstadsteknik, ellära och fordonsteknik.

Slutligen lär du dig grunderna för att kunna agera instruktör inom mer generella delar av officersyrket.

VIDAREUTBILDNING

Du kan utvecklas i jobbet genom att antingen bredda din kompetens eller genom att nischa in dig på exempelvis ett materielsystem som stridsfordon. Du kan också byta inriktning och gå mot marktekniker elektro.

Min väg till marktekniker

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär