Försäkring under grundutbildning

Om du skadas eller blir sjuk under utbildningstiden, får du fri sjukvård under den tiden som utbildningen pågår.

Värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K 4 genomför stridsutbildning med skarp ammunition (SUSA) i Arvidsjaur.
Värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K 4 genomför stridsutbildning med skarp ammunition (SUSA) i Arvidsjaur.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Skyddet gäller från det att du lämnar hemmet för att rycka in till dess att du avslutat hemresan efter utryckning. Om skadan inte har läkt innan du rycker ut betalar Försäkringskassan kostnader för läkarvård och mediciner i tre år efter utbildningen. Därefter ersätts kostnader av Kammarkollegiet.

Om du fortfarande är sjukskriven efter utryckningen, får du också sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning från Försäkringskassan. Du kan också få ersättning för sveda och värk, bestående men samt vissa merkostnader till följd av skadan.

Försäkringar

Vill du veta mer?

Kontakta förbandet där du genomför grundutbildningen om du vill veta mer om ditt försäkringsskydd under utbildningstiden. Du kan också vända dig till Försäkringskassan.

Har du frågor kring skadereglering kan du kontakta Kammarkollegiet.

Mer information om statens grupplivförsäkring hittar du hos Statens tjänstepensionsverk.