Villkor Officersutbildning

När du utbildar dig officer, specialistofficer eller reservofficer omfattas du av våra förmåner och försäkringar.

Förmåner under officersutbildning

Under officersutbildningen får du en dagersättning på 140 kronor per dag. Den betalas ut månadsvis, normalt den 25:e.

Följande förmåner ingår och är skattefria:

  • Mat och boende
  • Sjukvård och akut tandvård
  • Resor vid in- och utryckning
  • En hemresa per tjänstgöringsfri helg
  • Ersättning för mat de helger du inte studerar eller befinner dig vid skolan
  • Tillgång till de kläder och den utrustning du behöver

Försäkring

Alla som är aktiva i Försvarsmakten är skyddade av Försvarsmaktens försäkringsskydd.

Familjebidrag

Familjebidrag är ett flera olika ersättningar som du kan ansöka om hos Försäkringskassan när du ska genomföra en officersutbildning. Familjebidrag kan även sökas av dig som inte har en familj. De olika bidragen är: 

  • Familjepenning om du är försörjningspliktig
  • Särskilt bostadsbidrag för att täcka din hyra
  • Näringsbidrag kan i vissa fall betalas ut om du är egenföretagare (skattepliktigt)
  • Begravningsbidrag om en familjemedlem avlider

Mer information och blanketter för att ansöka om familjebidrag hittar du på Försäkringskassan.