Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Du är här

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan
Få andra att prestera bättre

Officer

Som officer kan du ta självständiga beslut i alla situationer. Ditt ansvar sträcker sig från det teoretiska till det praktiska på olika nivåer i Försvarsmakten med fokus på ledarskap. Du får stor kunskap och praktisk erfarenhet i rollen som ledare.

Din uppgift som officer är att formulera mål och planer för hur organisationens resurser och förmågor ska användas på bästa sätt. Du sätter upp riktlinjer, initierar styrning och följer upp arbetet.

Sofia arbetar som taktisk officer på Livgardet

Sofia: Officer

"Man har möjlighet att inrikta sig på flera olika plan"

Sofia arbetar som officer vid Livgardet.

VILKA EGENSKAPER KÄNNETECKNAR EN OFFICER?

Initiativkraft, självständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och förmågan att bygga ömsesidigt förtroende är några av de egenskaper som kännetecknar en bra officer.

Som officer är du en förebild som gillar att leda människor till att samarbeta och prestera sitt bästa. Du är tydlig och rak men också empatisk vilket är viktigt eftersom all vår verksamhet utgår från en värdegrund som bygger på alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet.

KOMMER JAG UTVECKLAS?

Som officer slutar aldrig lärandet. Utbildning och utveckling av dina teoretiska och praktiska kunskaper är en viktig del av arbetet och en förutsättning för att du ska kunna lösa de utmaningar du ställs inför både idag och imorgon.

Så ser officersutbildningen ut

OFFICERSPROGRAMMET – TRE ÅR OCH 180 HÖGSKOLEPOÄNG 

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan och huvuddelen av studierna äger rum på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

Inriktningar
Du kan välja mellan tre olika inriktningar när du ansöker till utbildningen.

Krigsvetenskaplig inriktning

Det här är den bredaste inriktningen, den förbereder dig för att bli officer i armén, flygvapnet eller marinens amfibieförband. Under termin 4–5 specialiserar du din yrkesroll inom områdena markstrid, fältarbete, luftvärn, indirekt bekämpning, CBRN (kemiska och biologiska stridsmedel, radiologiska och nukleära händelser), amfibie, säkerhetsförband, försörjning mark/luft, ledningssystem, STRIL (stridsledning) luftbevakning eller STRIL flygstridsledning.

Militärteknisk inriktning

Den här inriktningen förbereder dig för att bli officer i armén eller flygvapnet med fokus på militärteknik. Under termin 4–5 specialiserar du din yrkesroll mot antingen inom fältarbete, luftvärn, indirekt bekämpning, CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och händelser) eller teknisk tjänst inom antingen armén eller flygvapnet.

Nautisk inriktning

Förbereder dig att bli officer i marinen vid ubåts- eller sjöstridsflottiljer. Under termin 4–5 specialiserar du din yrkesroll. Huvudämnet är krigsvetenskap. Utöver det läser du marin ledning, sjövägsregler och maritim kommunikation. Du lär dig att navigera och räkna ut hur väder och tidvatten kan påverka fartyg. Ofta fortsätter studierna i nautik efter din officersexamen, men som anställd.

Så är utbildningen uppbyggd

Termin 1-3
Teori på Karlberg

De tre första terminerna läser du krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap under påfrestande förhållanden och fysiskt stridsvärde på Försvarshögskolans Campus Karlberg i Stockholm.

Termin 4-5
Praktisk utbildning hos Försvarsmakten

Termin fyra och fem spenderar du i Försvarsmakten med att lära dig de mer praktiska kunskaperna.

Termin 6
Självständigt arbete

Den sjätte terminen gör du ett självständigt arbete under tio veckor. Du har möjlighet att göra det utomlands på några av Försvarshögskolans partnerlärosäten.

Har du redan en akademisk examen?

Om du har 180 högskolepoäng eller mer så kan du läsa en särskild officersutbildning för att bli officer. Utbildningen varar 12 månader och består av fyra delar: krigsvetenskap, ledarskap, officer i militära professionen och befattningsutbildning.

Läs mer om särskild officersutbildning

Anmälan och behörighet

Läs mer

På Försvarshögskolans webbplats hittar du mer information om Officersprogrammet. Här kan du läsa om allt från programmets upplägg till hur ditt studentboende ser ut under utbildningen.

Försvarshögskolans webbplats

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst.
Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.