Hemvärnsbataljoner

Hemvärnet består av insatsberedda förband som finns runtom i hela landet. Beredskapen till insats är mycket hög och mäts i timmar, inte dagar eller veckor.

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, övervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige. 

Andra livgrenadjärbataljonen

Andra livgrenadjärbataljonen (31:a hemvärnsbataljonen) och omfattar Östergötlands län. Bataljonen tillhör Södra militärregionen.

Attundalandsbataljonen

Attundalandsbataljonen, eller 23.hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i norra delarna av Stockholm. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

Blekinge västra bataljon

Blekinge västra bataljon (36:e hemvärnsbataljon) har västra Blekinge som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Blekinge bataljon (I 30).

Blekinge östra bataljon

Blekinge östra bataljon (37:e hemvärnsbataljon) har östra Blekinge som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2).

Bohusbataljonen

Bohusbataljonen, 40:e hemvärnsbataljonen, har Vänersborg. Bataljonen har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och Dalsland som ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Västra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Bohusläns regemente.

Dalabataljonen

Dalabataljonen, eller 17:e hemvärnsbataljon som den också kallas, bildades 2011. Bataljonen är hemmahörande i Dalarna med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen och är traditionsbärare för Dalregementet, I 13.

Fältjägarbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Jämtlands län. Bataljonen verkar inom och finns representerat i länets samtliga kommuner vilka också är huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Norra militärregionen och är traditionsbärare för Fältjägarregementet I 5.

Första livgrenadjärbataljonen

Första livgrenadjärbataljonen kallas även 30:e hemvärnsbataljonen. Bataljonens område omfattar Östergötlands län och majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Södra militärregionen och är traditionsbärare för Livgrenadjärregementet.

Gotlandsbataljonen

Gotlandsbataljonen, 32:a hemvärnsbataljon, omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen och är traditionsbärare för Gotlands regemente, P 18.

Gränsjägarbataljonen

I östra Norrbotten ligger Gränsjägarbataljonen som finns i kommunerna Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå. Bataljonen tillhör Norra militärregionen och är traditionsbärare för Norrbottens gränsjägare.

Gävleborgsbataljonen

Gävleborgsbataljonen, eller 18:e hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i Gävleborg. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen och är traditionsbärare för Hälsinge regementet, I 14.

Göteborgs norra bataljon

Göteborgs norra bataljon, även kallad 42.hemvärnsbataljon, är hemmahörande i norra delarna av Göteborg. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Göteborgs skärgårds bataljon

Göteborgs skärgårds bataljon kallas även 43.hemvärnsbataljon. Bataljonen verkar i Göteborgs hamn, farled och skärgård men kan också lösa uppgifter på andra platser längs kusten. Med stridsbåtar och terränggående fordon kan bataljonen arbeta i gränslandet mellan land och hav. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Göteborgs södra bataljon

Göteborgs södra bataljon (41. hemvärnsbataljonen) omfattar centrala Göteborg samt Mölndal. Bataljonen består av två insatskompanier, ett bevakningskompani och ett underrättelsekompani. I bataljonsstaben ingår ett flertal reservofficerare. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Hallandsbataljonen

Hallandsbataljonen (45:e hemvärnsbataljon) omfattar Hallands län. Majoriteten personalen är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Västra militärregionen. Förbandet är traditionsbärare för Hallands regemente.

Kalmarbataljonen

Kalmarbataljonen, eller 34:e hemvärnsbataljon, är hemmahörande i Kalmar län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Kalmar regemente.

Kinnebataljonen

38:e hemvärnsbataljonen eller Kinnebataljonen som den också kallas, är hemmahörande i västra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Kronobergsbataljonen

Kronobergsbataljonen kallas även 35:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Kronobergs län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Södra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Kronobergs regemente, I 11.

Kåkindbataljonen

39:e hemvärnsbataljonen eller Kåkindbataljonen, som den även kallas, är hemmahörande i östra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör Västra militärregionen.

Lapplandsjägarbataljonen

Sveriges nordligaste bataljon finns i Kiruna, Gällivare och Pajala kommuner. Tillhör Norrbottens regemente, I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Lapplands jägarregemente I 22 som lades ner år 2000.

Malmöhusbataljonen

Malmöhusbataljonen (47.hemvärnsbataljonen) är ett krigsförband som tillhör Södra skånska regementet (P 7). Bataljonen verkar inom alla konfliktnivåer från kris till krig. Precis som resten av Hemvärnet upprätthåller bataljonen en hög beredskap. Delar av förbandet kan vara i tjänst efter sex timmar och huvuddelen efter 24 timmar.

Medelpadsbataljonen

Den södra bataljonen hemmahörande i Västernorrland har Medelpads landskap som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare Västernorrlands regemente I 21. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente I 19.

Norra skånska bataljonen

Norra skånska bataljonen, eller 49:e hemvärnsbataljonen, är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet, P 7. Bataljonens område omfattar Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Bromölla.

Norra smålandsbataljonen

Norra smålandsbataljonen (33:e hemvärnsbataljon) omfattar Jönköpings län. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Göta ingenjörregemente, Ing 2.

Norrbottensbataljonen

Den tredje bataljonen hemmahörande i Norrbotten har Jokkmokks, Bodens, Luleå, Arjeplogs, Arvidsjaurs, Älvsbyns och Piteå kommuner som huvudsakligt upptagningsområde. Området som bataljonen ansvarar för sträcker sig från Bottenviken upp till norska gränsen. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Norrbottens regemente I 19.

Roslagsbataljonen

Roslagsbataljonen (28:e hemvärnsbataljon) är hemmahörande i Norrtälje. Bataljonens personal rekryteras främst från Norrtälje-, Österåkers-, Vaxholms- eller Värmdö kommun. Bataljonen tillhör Stockholms amfibieregemente. Bataljonen är traditionsbärare för Roslagens marinbrigad, RMB.

Sannahedsbataljonen

Sannahedsbataljonen kallas även 20:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Örebro med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livregementets husarer, K 3. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente I 22, I 2 och Livregementets grenadjärer.

Skånska Dragonbataljonen

Skånska dragonbataljonen (48.hemvärnsbataljon) är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet. Förbandet skyddar och bevakar över hela konfliktskalan – från fred till krig.

Stockholmsbataljonen

Stockholmsbataljonen kallas även för 24.hemvärnsbataljon. Bataljonen verkar främst i Stockholmsområdet. Bataljonen tillhör förbandet Livgardet.

Södertörnsbataljonen

Södertörnsbataljonen område omfattar Södertörn och skärgårdskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Södertörnsbataljonen har uppgifter både på fastlandet och i skärgården. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

Sörmlandsbataljonen

Sörmlandsbataljonen kallas även 27:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Södermanland med länet som främsta rekryteringsområde. Bataljonen tillhör Ledningsregementet. Bataljonen är traditionsbärare för Södermanlands regemente P 10. Sörmlandsbataljonen har Strängnäs som sin hemvist.

Telgehusbataljonen

Hemvärnsbataljonen Telgehus kallas även 25.hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Södertälje med kranskommuner, detta är även förbandets huvudsakliga upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet.

Ulvsundabataljonen

Ulvsundabataljonen kallas även 26:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Stockholm och verkar främst i Stockholmsområdet. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

Upplandsbataljonen

Upplandsbataljonen eller 21:e hemvärnsbataljon har Uppsala som sin hemvist. Bataljonens personal rekryteras främst från Uppsala, Knivsta, Tierp, Östhammar och Älvkarleby. Bataljonen tillhör Ledningsregementet. Bataljonen är traditionsbärare för Upplands grenadjärer.

Värmlandsbataljonen

Värmlandsbataljonen kallas även 19:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Värmland med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livregementets husarer, K 3. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente I 22, I 2.

Västerbottensbataljonen

Sveriges största bataljon är hemmahörande i Västerbotten och har Västerbottens län som huvudsakligt upptagningsområde. Området som detta förband verkar över är 50 gånger 25 mil. Bataljonen är traditionsbärare för Västerbottens regemente, I 20.

Västmanlandsbataljonen

Västmanlandsbataljonen, eller 22:e hemvärnsbataljon som den också kallas, är hemmahörande i Västmanland med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Ledningsregementet. Bataljonen är traditionsbärare för Västmanlands regemente.

Ångermanlandsbataljonen

Den övre bataljonen hemmahörande i Västernorrland har Ångermanlands landskap som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Norrbottens regemente, I 19. Bataljonen är traditionsbärare för Västernorrlands regemente, I 21.

Älvsborgsbataljonen

Älvsborgsbataljonen (44.hemvärnsbataljon) omfattar Alingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Härryda, Lerum, Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner. Bataljonen tillhör Försvarsmedicincentrum.