Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, ansvarar för myndighetens teletekniska infrastruktur. Den är avgörande för att Försvarsmakten ska kunna kommunicera och leda nationellt och internationellt. Därför pågår verksamheten vid FMTIS dygnet runt, såväl i fred som i kris och krig. FMTIS har verksamhet på 31 orter i hela Sverige och ledningen finns placerad i Örebro.
Två tredjedelar av personalen på FMTIS är civil, och den delen utgörs av systemingenjörer, driftoperatörer och IT-specialister bland mycket annat.

Befattningar

Soldat på sambandsenhet, Livgardet.
Samband/ledningssoldat

En samband/ledningssoldat upprättar sambandspunkten, ett fullt fungerande kommunikationsnät med telefonnät, internet, fiberoptisk kabel och elkablage för en stab.