Södra militärregionen

Södra militärregionen omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

 • Leda insatsförbanden
 • Samverka med samhället regionalt
 • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst
 • Genomföra regional försvarsplanering
 • Stödja samhället
 • Regionala stabens personal håller därför kontinuerlig kontakt med myndigheter som exempelvis länsstyrelserna inom regionen.

Den regionala demografiska bilden innehåller:
2, 8 miljoner invånare, sex län, två polisregioner, 84 kommuner och ett stort antal andra myndigheter och en ständigt utvecklande infrastruktur.

I regionen hittar du de militära enheterna:

 • Södra skånska regementet
 • Göta ingenjörregemente
 • Swedec
 • Helikopterflottiljen
 • Blekinge flygflottilj
 • Marinbasen
 • Tredje sjöstridsflottiljen
 • Första ubåtsflottiljen
 • Sjöstridsskolan

Befattningar

Säkerhetssoldat tillsammans med hund vid Livgardet.
Säkerhetssoldat

Som säkerhetssoldat är din uppgift att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt.