Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Flygvapnet, Marinen
  • Arbetsområden: Bevakning och säkerhet
  • Teman: Friluftsliv, IT/elektronik, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
2/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som säkerhetssoldat arbetar du med att hitta och motverka hot mot Försvarsmaktens anläggningar och verksamhet.

Du spanar mot olika typer av säkerhetshotande verksamhet, alltså kriminalitet, sabotage, underrättelseverksamhet, terrorism eller subversion.

Fast och rörlig spaning

Du ägnar dig främst åt rörlig eller fast spaning. Vid rörlig spaning rör du dig i ett spaningsområde, ofta tillsammans med hund.  Vid fast spaning, sitter du vid en observationsplats.

Du och din grupp arbetar ofta självständigt under långa tider i fält med krävande förhållanden. Ni bär med er utrustning och förnödenheter för att kunna jobba under en längre tid. Vilket kan ställa höga krav på samarbetet i gruppen och din fysiska förmåga.

Arbetsplats

Du kan arbeta på 13:e säkerhetsbataljonen på Livgardet i Kungsängen 315:e säkerhetsplutonen i Uppsala. 

Du kan också jobba på 132:a säkerhetskompani sjö i Göteborg. Som säkerhetssoldat sjö arbetar och övar du främst i kustnära zoner, floddeltan, skärgård, inlopp, farleder och hamnar men löser uppgifter i hela landet.

Flera inriktningar inom flygvapnet

Som säkerhetssoldat inom flygvapnet kan du ha ytterligare inriktningar: fordonsförare (för dig som har B-körkort), gruppsjukvårdare, skarpskytte, hundförare, understödsskytt, fältarbetare eller signalist.

Som fordonsförare får du träning i att köra och ta hand om gruppens fordon. Du lär dig bland annat att köra i terräng, i mörker och i kolonn.

Gruppsjukvårdaren ansvarar för det akuta omhändertagandet av skadad på skadeplats. Gruppsjukvårdaren ansvarar för gruppens gemensamma sjukvårdsutrustning och för preventivmedicin inom gruppen.

Understödsskytten bemannar och ansvarar för gruppens understödsvapen. Det kan exempelvis vara en kulspruta.

Hundföraren får en grundläggande hundförarutbildning samt fortsatt utbildning för att dressera och verka med hunden.

Som skarpskytt är du specialutbildad för att kunna använda specialvapen som kan täcka längre avstånd med större precision än resten av gruppens vapen.

Fältarbetaren utbildas i sprängtjänst och ansvarar för gruppens försvarsladdningar och minor.

Signalisten ansvarar för gruppens kommunikation. Det kan vara radio eller telefoni. Som signalist får du utbildning i samband och militär signalering.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-15 mån
  • Utbildningsplatser:
Kommande utbildningsstarter

29 jul 2024

Sista dag för inskrivning 23 jun 2024

05 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

12 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Under din befattningsutbildning lär du dig vilka olika säkerhetshot som finns och olika metoderna för att upptäcka och motverka dem. Metoderna praktiserar du under olika av övningar.

Grundkursen innehåller många olika övningsmoment, bland annat i sjukvård, dokumentationsutrustning, motståndarkunskap, stridsutbildning, spaningsutbildning, vinterutbildning.

Som säkerhetssoldat/förare inom flygvapnet är utbildningen, utöver utbildning till
fordonsförare, inriktad mot gruppsjukvårdare, understödsskytt.

Karriärvägar

Som anställd går du utbildningar i säkerhetstjänst och grundläggande utbildningar i juridik, vapentjänst, sambandstjänst, sjukvård och motortjänst.

Många vid 13:e säkerhetsbataljonen utbildas också till militärpoliser.

Det finns också möjligheter att rikta in dig inom ett särskilt område och bli gruppchef, hundförare, skarpskytt, sjukvårdare eller jobba inom ledning/samband.

Min väg till säkerhetssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär