Västra militärregionen

Västra militärregionen omfattar Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län.

Regionens stab finns i Skövde och överste Peter Hederstedt är chef för Västra militärregionen.

Staben leder insatser vid exempelvis större olyckor eller i krig.

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

 • Samverka med regionala och lokala aktörer, såsom länsstyrelser, kommuner och landsting
 • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst inom regionen
 • Leda underställda hemvärns- och insatsförband
 • Genomföra regional försvarsplanering och stödja högre chef med försvarsplanering
 • Stödja operativ och taktisk chef som löser uppgift inom regionen

I regionen hittar du enheterna:

 • Skaraborgs regemente – P 4
 • Trängregementet – TrängR
 • Markstridsskolan – MSS 
 • Luftvärnsregementet – Lv 6
 • Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
 • Militärhögskolan Halmstad – MHS H
 • Livregementets husarer – K 3 
 • Särskilda operationsgruppen – SOG
 • Fjärde sjöstridsflottiljen – 4.sjöstridsflj 
 • Skaraborgs flygflottilj – F 7 
 • Försvarsmedicincentrum – FömedC

Inom regionen finns även lokal representation av förbanden:

 • Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband – FMTIS

Försvarsmaktens logistik – FMLOG

Befattningar

Säkerhetssoldat tillsammans med hund vid Livgardet.
Säkerhetssoldat

Som säkerhetssoldat är din uppgift att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt.