Norrlands dragonregemente - K 4

Regementet är arméns främsta förband för strid på djupet. Det betyder att arbeta i områden som kontrolleras av fienden, med små möjligheter till stöd från andra. Norrlands dragonregemente är en högpresterande, ambitiös organisation där uppgifterna och det subarktiska klimatet ställer särskilda krav på dig som individ.

Befattningar

Armens jägarbataljon genomför övningar i Kablafjällen norr om Kvikkjokk.
Förstärkningssoldat

Som förstärkningssoldat i jägarbataljon står du och din grupp för nyckelfunktioner inom sjukvård, kommunikation och transport.

Jägarsoldat

Som jägarsoldat utför du krävande uppgifter som exempelvis spaning och strid. Du ska kunna arbeta under svåra förhållanden och på svårtillgängliga platser.