gotlandsbataljonen

Gotlandsbataljonen, 32:a hemvärnsbataljon, omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen och är traditionsbärare för Gotlands regemente, P 18.

Befattningar