Hallandsbataljonen

Hallandsbataljonen (45:e hemvärnsbataljon) omfattar Hallands län. Majoriteten personalen är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Västra militärregionen. Förbandet är traditionsbärare för Hallands regemente.

Befattningar