Malmöhusbataljonen

Malmöhusbataljonen (47.hemvärnsbataljonen) är ett krigsförband som tillhör Södra skånska regementet (P 7). Bataljonen verkar inom alla konfliktnivåer från kris till krig. Precis som resten av Hemvärnet upprätthåller bataljonen en hög beredskap. Delar av förbandet kan vara i tjänst efter sex timmar och huvuddelen efter 24 timmar.

Befattningar