Norra smålandsbataljonen

Norra smålandsbataljonen (33:e hemvärnsbataljon) omfattar Jönköpings län. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Göta ingenjörregemente, Ing 2.

Befattningar