Södra skånska bataljonen

Södra skånska bataljonen (46.hemvärnsbataljonen) är ett krigsförband tillhörande Södra skånska regementet, P 7. Bataljonens huvudsakliga uppgifter är att skydda och bevaka infrastruktur som är viktig för Försvarsmakten. Bataljonen står beredda att lösa uppgifter under såväl fred, kris som krig.

Befattningar