Stockholmsbataljonen

Stockholmsbataljonen kallas även för 24.hemvärnsbataljon. Bataljonen verkar främst i Stockholmsområdet. Bataljonen tillhör förbandet Livgardet.

Befattningar