Telgehusbataljonen

Hemvärnsbataljonen Telgehus kallas även 25.hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Södertälje med kranskommuner, detta är även förbandets huvudsakliga upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet.

Befattningar