Cyberförsvar

Cyberförsvarsförmågan utgörs av flera enheter inom Försvarsmakten, däribland it-försvarsförbandet.