Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
 • Orter: ,
 • Verksamhetsområden: Cyberförsvar
 • Arbetsområden: Ledning och samband
 • Teman: IT/elektronik, Problemlösning, Säkerhet
 • Utbildas via grundutbildningen: Ja
1/5
Fysisk
3/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Det viktigaste för denna befattning är inte att du kan springa fort och lyfta tungt – utan att du är kreativ, analytisk och kan tänka logiskt. Det är också en styrka om du är intresserad av problemlösning och vill utvecklas inom cybersäkerhetsområdet.

ATT ARBETA SOM CYBERSOLDAT

Du ingår i en grupp som löser olika uppgifter inom cyberförsvar. Som cybersoldat jobbar du med att identifiera cyberhot. Dina upptäckter rapporterar du till ett team som analyserar informationen och beslutar om hur ni ska gå vidare. 

Du jobbar med omvärldsbevakning och sammanställer rapporter kring händelser på internet utifrån bland annat bloggar och media. 

En viktig del av ditt arbete är att identifiera sårbarheter i produkter och komponenter. Du rapporterar kontinuerligt till nästa steg i kedjan.

Som cybersoldat jobbar du också med att installera säkerhetsuppdateringar och konfigurationer i Försvarsmaktens system. Efteråt verifierar du att allt fungerar som det ska.

Du bedriver logganalys på både drift- och säkerhetsloggar och eskalerar misstänkta händelser.

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 11-15 mån
 • Utbildningsplatser: ,
Kommande utbildningsstarter

05 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Utbildningens första skede syftar till att lära dig att vara soldat i Försvarsmakten. Du lär dig om krigets lagar, grundläggande exercis, hur du bär din uniform, säkerhet och vapenhantering och strid. Det tar ungefär åtta veckor.

Under nästa skede utbildas du i rollen som cybersoldat. Som cybersoldat utbildas du i grundläggande cybersäkerhet och it-säkerhet. I detta skede ger delar av kurserna av Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Du får 30 högskolepoäng under din utbildning som du sedan kan använda civilt. Du får en god grund för att studera vidare efter värnplikten.

Exempel på vad du får lära dig är:

 • Logganalys i system och nätverk
 • Teknisk incidenthantering
 • Värdegrund och etik inom cyberförsvar
 • Grunder i säkerhetstjänst
 • Omvärldsbevakning

Det sista skedet går ut på att låta dig öva och utbildas tillsammans med andra enheter vid ditt förband. Då får du fördjupa dig ytterligare i just din roll.

Resterande tid av grundutbildningsåret ägnas åt att utveckla och befästa de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna krigsplaceras i ett förband efter utryckning.

Cybergruppchef

Till de allra flesta soldatbefattningarna kan du även bli antagen som befäl i någon nivå. Du som blir det kommer utöver din befattningsutbildning att genomföra en befälsutbildning.

Att vara befäl innebär att du är chef för antingen en grupp, en pluton eller ett kompani. Du ansvarar för att planera er verksamhet och säkerställer att allt går enligt plan när ni löser en uppgift.

Du ansvarar även för vård och kontroll av såväl personal som utrustning. 

 • Gruppbefäl ansvarar för en grupp på cirka åtta soldater.
 • Plutonsbefäl ansvarar för en pluton som består av cirka fyra grupper.
 • Kompanibefäl ansvarar för ett kompani, som utgörs av fyra plutoner.

Du som ska bli gruppchef genomför utöver grundutbildningen en gruppbefälsutbildning. 

KARRIÄRVÄGAR

Efter utbildningen är du väl rustad för en anställning som antingen soldat eller civil specialist i Försvarsmakten.

Din karriär kan utvecklas i flera riktningar. Du kan exempelvis fördjupa dig inom ett teknikområde eller utveckla ditt ledarskap genom en officers- eller specialistofficersutbildning.

Du kan också vidareutbilda dig mot jobb som specialist inom olika kvalificerande yrken. Det kan exempelvis vara som IT-forensiker, incidenthanterare IT-säkerhetsspecialist, penetrationstestare, cyberförsvarsanalytiker eller operatör inom dator- och nätverksoperationer.

Min väg till cybersoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär