Andreas jobbar som teleingenjör fälttele hos FMTIS.

Systemingenjör

Som systemingenjör arbetar du huvudsakligen med Försvarsmaktens it-infrastruktur eller infrastrukturella frågor kopplat till olika system. Du är en serviceinriktad problemlösare med god samarbetsförmåga och förmåga att driva och arbeta i projekt.

Teleingenjörer på väg att klättra upp i torn.

Teleingenjör

Teleingenjören har ett brett spektra av arbetsuppgifter beroende på var i landet man arbetar. Gemensamt är att man utför förebyggande och avhjälpande underhåll på tekniska system och teknisk materiel som Försvarsmakten använder för att kunna kommunicera och övervaka.

Martina Fransson är nätverksoperatör på FMTIS i Arboga. På NOC, Network Operations Center, ansvarar de för närverk och LAN på alla orter.

Driftingenjör

Driftingenjörerna är Försvarsmaktens it-tekniker som arbetar med drift och underhåll i våra it-system. De finns över hela landet och stödjer Försvarsmaktens verksamhet och användare.

Supportoperatör i Servicedesk, FMTIS.

Systemanalytiker

Våra systemanalytiker arbetar på den enhet som ansvarar för att våra it-system för informationshantering förvaltas för att vara effektiva verktyg för verksamheten och hålla över hela livscykeln. Du jobbar mycket tillsammans med andra och får ett stort kontaktnät där kommunikationsförmåga och prestiglöshet är värdefullt.

Systemtekniker

De flesta av våra systemtekniker jobbar med den centrala driften av Försvarsmaktens it-system. Som systemtekniker är man ofta en problemlösare med bred erfarenhet av it-drift.

It-säkerhetsspecialist

Som it-säkerhetsspecialist är din uppgift att försvara Försvarsmaktens system mot cyberattacker och upprätthålla en god it-säkerhet i myndigheten. It-säkerhetsspecialisten kan jobba med allt från incidenthantering till penetrationstester och djupgående analys och utveckling av Försvarsmaktens it-system.