Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Civil
  • Verksamhetsområden: Sjukvård
  • Arbetsområden: Sjukvård
  • Teman: Problemlösning, Sjukvård
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Dina uppgifter som veterinär innebär att du i första hand arbetar med förebyggande åtgärder mot de medicinska hot som finns i insatsområdet. Det betyder exempelvis smittskyddsfrågor som infektionsförebyggande åtgärder och saneringsåtgärder.

Andra viktiga arbetsområden är vattenhygien, livsmedelshygien och hälsoskydd. Exempel på hälsoskyddsfrågor är frågor som rör personlig hygien, allmänhygien, värmebelastning, vektorprofylax, giftiga djur och skadedjursbekämpning.

Finns tjänstehundar på den plats du ska tjänstgöra kan även hundhälsovård och hundsjukvård ingå i arbetsuppgifterna. Du är också med på och håller i övningar och utbildningar.

Inför en nationell eller internationell insats övar du ofta tillsammans med ditt kompani. Före utlandstjänst får du även en specialistutbildning på några veckor.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: - mån

Om utbildningen

För att arbeta som veterinär i Försvarsmakten ska du vara legitimerad veterinär genom en civil utbildning med några års erfarenhet inom yrket.

Du får stridsutbildning för att kunna skydda och försvara den egna gruppen och dina kollegor.

Min väg till veterinär

Civil utbildning

För att arbeta i denna befattning i Försvarsmakten behöver du ha genomfört en civil utbildning. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär