Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Underrättelse
  • Teman: Problemlösning, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som förhörssoldat ingår du i en grupp vars främsta uppgift är att genom samtal och förhör utvinna information.

Under ett samtal förstår du vilken information som är viktig och kan därigenom stödja de förband eller staber du är placerad vid.

Du är specialiserad mot enklare förhörssituationer där du själv har kontroll och möjlighet att använda olika stödmaterial. Du behöver inte kunna tolka själv, till din hjälp finns militärtolkar som täcker andra språkförmågor än dina.

Efter utbildningen har du lärt dig att självständigt och tillsammans med andra genomföra inledande samtal eller förhör under normala situationer.

Du lär dig att interagera med en motpart på typspråket du lärt dig, i vad som kommer vara rutinmässiga omständigheter. Det handlar oftast om ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen.

Du får också kulturell förståelse för miljön där typspråket används. Du är behjälplig under hela processen i vad gäller att förbereda, genomföra och bearbeta samtal och tolkning.

Som förhörssoldat har du också de färdigheter som krävs för att ingå i en skyttegrupp med markstrid som huvuduppgift.

Genom min värnplikt som förhörssoldat har jag fått vänner för livet och många oförglömliga minnen!

Elsa

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 12 mån
  • Utbildningsplatser:

Utbildningen är en intellektuell utmaning som öppnar dörrar både inom Försvarsmakten och andra myndigheter.

Elsa

Om utbildningen

Utbildningens första skede syftar till att lära dig att vara soldat i Försvarsmakten. Du lär dig om krigets lagar, grundläggande exercis, hur du bär din uniform, säkerhet och vapenhantering och strid. Det tar ungefär åtta veckor.

Under nästa skede utbildas du i rollen som förhörssoldat. Du utbildas i språk (ryska), grundläggande sambandstjänst, sensorutbildning samt förhörstjänst.

Resterande tid av grundutbildningsåret ägnas åt att utveckla och befästa de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna krigsplaceras i ett förband efter utryckning.

Vanliga frågor om Förhörssoldat

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till förhörssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Särskilda krav

Vissa befattningar har särskilda antagningskrav, som kräver att du genomför extra tester för att bli antagen.

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär