Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Underrättelse
  • Teman: Extrema utmaningar, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som militärtolk bidrar du med dina kunskaper om språk och kulturer för att underlätta kommunikation och samarbeten i internationella insatser.

Kulturell förståelse för miljön där språket används är viktig. Du använder neutrala och kulturellt vedertagna sätt att ställa frågor. Ibland översätter du dokument, bevakar vad som rapporteras i lokala media och kan hjälpa till vid någon av Sveriges ambassader.

Du har ett stort intresse för språk och främmande kulturer och är mycket socialt kompetent. Du arbetar delvis i fält men har också en hög studiekapacitet.

Utbildningen är tre terminer lång och sker vid Försvarets tolkskola i Uppsala. Du får en militär utbildning som omfattar ledarskap, stridsteknik och taktik.

Språkdelen innehåller förutom grammatik och glosor många realistiska tolkövningar. Du får en mycket intensiv språkutbildning i arabiska, ryska eller franska men även militärengelska. Du lär dig också tolknings- och översättningsteknik.

Efter utbildningen erbjuds du en anställning som reservofficer vid tolkavdelningen på Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum i Uppsala.

Du anställs som tidvis tjänstgörande specialistofficer (SO/T) vilket innebär att du tjänstgör som militärtolk enligt en tjänstgöringsplan. Hur ofta du jobbar varierar beroende av insatsorganisationens behov av språkkompetens. 

Efter utbildningen kommer du att få möjlighet att utveckla dina språkkunskaper eller lära dig ett närbesläktat eller nytt språk.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:
GU

Nästa ansökningsperiod för militärtolkutbildningen är november 2022 till februari 2023. Utbildningsstart är planerad till augusti 2023.

Innan du kan börja utbildningen behöver du ha genomfört en grundutbildning med värnplikt, samt uppfyllt kraven för att bli militärtolk.

För ansökan, se min ansökan För ansökan, se

Om utbildningen

Militärtolkutbildningen är en intensiv utbildning som riktar sig till dig som har språkintresse och god studievana. Den riktar sig också till dig som är intresserad av utmaningar, olika kulturer och vill jobba internationellt. Under den 18 månader långa utbildningen får du lära dig språk och tolkning i militär regi.

Du går utbildningen vid Försvarets tolkskola i Uppsala. Försvarsmaktens militära insatser styr de språk du studerar på Tolkskolan. Just nu är det arabiska, franska och ryska. Utöver att lära dig språk får du kunskap om ledarskap, kulturell förståelse, tolkningsteknik och pedagogik.

Utbildningen är krävande men har ett högt meritvärde. Som militärtolk har du en betydelsefull roll i många avgörande situationer.

Om utbildningen

Den tre terminer långa utbildningen är uppdelad i ett antal kurser som alla kräver godkänt resultat för att du ska ta din examen. Varje kurs eller delkurs avslutas med en examination som du måste bli godkänd på för att få fortsätta.

Som kadett på Tolkskolan är du även registrerad på Uppsala universitet och får högskolepoäng för kurserna du klarar. De flesta kurserna genomförs i etapper som sträcker sig över terminerna. Etapperna är oftast en vecka långa. 

Utbildningen är en reservofficersutbildning där du tar examen som specialistofficer i reserven.

Som militärtolk behärskar du det språk som talas i ett insatsområde och är även utbildad i att ingå i en markstridsgrupp.

TYPSPRÅK: ARABISKA, RYSKA ELLER FRANSKA

Varje termin innehåller 12 veckor språkutbildning. Varje språkvecka innehåller i sin tur ungefär 22 lärarledda lektioner. Resten av tiden ägnar du åt självstudier. Du behöver inga förkunskaper i språken för att börja på Tolkskolan.

Språkundervisningen är varierande och innehåller allt från parövningar och rollspel till scenarier med modersmålstalande figuranter. Du kommer också åka på utbildningsresor till regioner där det språket talas.

Min väg till militärtolk

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Militärtolkutbildning

18 månader

Utbildningen är en reservofficersutbildning där du tar examen som specialistofficer i reserven. Du läser antingen arabiska, ryska eller franska som typspråk.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär