Snabbfakta om befattningen

2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Till din hjälp har du olika typer av radarstationer som finns runt om i Sverige, samt strids- och luftbevakningssystemet C2StriC.

Luftlägesbilden som du levererar ligger till grund för hävdande av svensk territoriell integritet, samt kontinuerligt underrättelsearbete i närområdet.

Din arbetsplats, stridsledningscentralen, kan ligga såväl ovan jord som i bergrum. Där arbetar du och dina medarbetare tillsammans för att ständigt ha korrekt målföljd och identifierad luftlägesbild över Sverige och dess närområde.

 

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: ,
Kommande utbildningsstarter

29 jul 2024

Sista dag för inskrivning 23 jun 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Befattningsutbildningen syftar till att du ska kunna anställas vid flygvapnets strids- och luftbevakningsförband.

Utbildningen är övervägande praktisk och innefattar till största del utbildning och övning i simulerad luftlägesmiljö.  

Under utbildningen får du främst lära dig det tekniska systemet C2StriC tillsammans med simuleringssystemet StriCs.

Befattningsutbildningen innehåller även grundläggande utbildning i:

  • Teoretisk och praktisk radarkunskap.
  • Telekrig som berör luftarenan.
  • Flygvapnets ledningsstruktur, hur flygvapnet leds på lägre taktisk nivå.
  • Flygplanstyper, verkansområden och kapacitet. Grundläggande förståelse för militärt flyguppträdande.

I utbildningen ingår även en gruppbefälsutbildningen, som gör dig behörig att söka vidareutbildning inom officersspåret.

Min väg till luftbevakningssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär