Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Fältarbete
  • Teman: Fordon/maskiner, Problemlösning, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
3/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Du fokuserar först och främst på fältarbete. En arbetsuppgift kan också vara att leda arbetet med att bygga mindre broar.

Du och din pluton tar er fram i terrängen med antingen stridsfordon eller bandvagnar.

Som pionjärplutonchef är du en ledare med personalansvar för samtliga soldater på plutonen. Det innebär att du ser till att plutonen når sina målsättningar och klarar av sina uppgifter samtidigt som du hanterar uppkomna problem utifrån soldaternas bästa.

Du arbetar också med att planera plutonens verksamhet, utifrån de mål du fått från din chef.

Utöver detta är du en företrädare för fältarbetsfunktionen inom bataljonen och en naturlig kontakt person gentemot andra plutoner och bataljoner.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 14 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Som pionjärplutonchef får du utbildning inom fältarbete men med extra fokus på ledarskapet då du kommer att ha personalansvar för plutonen.

Min väg till pionjärplutonchef

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär