Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Fältarbete
  • Teman: Fordon/maskiner, Friluftsliv, Maskinteknik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Du som pionjärsoldat ingår i en pionjärpluton, som ingår i en markstridsbataljon. Om bataljonen stöter på hinder är det pionjärplutonens uppgift att röja undan hindret på olika sätt. Det kan handla om att spränga bort minor med hjälp av olika maskiner eller att bygga broar över mindre vattendrag.

En annan uppgift kan vara att minska motståndarens framkomlighet genom att sätta upp hinder, till exempel minor.

Som pionjärsoldat ska du även kunna fungera som skyttesoldat och i en skyttepluton. Därför får du lära dig att hantera samma typer av vapen som de använder, till exempel kulsprutor, granatgevär och handgranater.

Utöver det ägnar du dig åt så kallat fältarbete. Det innebär att gräva, bygga upp eller riva ner. Du bygger exempelvis befästningar med hjälp av hjullastare, bergborr och motorsåg så att soldaterna i bataljonen får bästa möjliga skydd när de ska försvara ett område.

Att vara pionjärsoldat är fysiskt krävande då du ofta rör dig till fots i terräng, och bär på tung utrustning. Samtidigt kräver jobbet att du är initiativ- och fantasirik. Med hjälp av enkla medel som jord, trä och sten kan du bygga befästningar eller hinder.

Du kommer att hantera minor och sprängmedel som kan vara farliga för dig själv och dina kamrater. Under dessa bitvis pressande förhållanden blir ditt säkerhetstänk oerhört viktigt. 

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-15 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Utbildningen delas in i olika skeden. Det första skedet, den grundläggande soldatutbildningen, varar i cirka 3–4 månader. Du bekantar dig med din personliga soldatutrustning och får bland annat lära dig skjuta med ditt personliga vapen, ta hand om skadade, skydda dig och andra mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel, hantera olika typer av minor, sprängämnen och tändmedel.

Dessutom får du konditions- och styrketräna. Utbildningen är fysiskt krävande.

Det andra skedet är befattningsutbildningen, som pågår i 4–5 månader. Nu får du de grundläggande kunskaper som behövs för din befattning som pionjärsoldat. Du genomgår utbildning på gruppens materielsystem och förekommande pionjäruppgifter samt strid.

Det tredje och sista skedet är samträningsskedet. Under detta skede leder du din grupp under samövning med plutonen där de olika systemen arbetar tillsammans.

Du lär dig att hantera olika typer vapen, till exempel kulsprutor, granatgevär och handgranater.

Vanliga frågor om Pionjärsoldat

Är grundutbildningen lika för alla befattningar?

Carl

Min väg till pionjärsoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär