Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som sambandsoperatör är din uppgift att hantera de många olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystemen ombord på ett örlogsfartyg. 

Att jobba ombord på ett örlogsfartyg är stundtals krävande, till sjöss kan det gunga och dina uppgifter kan vara både fysiskt och psykiskt krävande.

Besättningen jobbar oftast i två vaktlag: du går vakt i sex timmar och därefter är du fri att vila, träna eller studera i sex timmar.

När ni är till sjöss genomför ni alla möjliga övningar, till exempel inom brandbekämpning eller vatteninträngning. Du tjänstgör även på däck, främst i samband med losskastning, förtöjning och ankring.

När du ligger till kaj går mycket av din tid åt till materielunderhåll, främst av dina egna sambandssystem men även däcksarbete och rengöring tillsammans med de andra sjömännen.

Du kommer även att vara skyddsvakt på ditt fartyg vilket innebär att du ansvarar för bevakningen av fartyget när det ligger till kaj.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: , ,
Kommande utbildningsstarter

19 sep 2022

Sista dag för inskrivning 14 aug 2022

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

För att lära dig att hantera dem har du en stabil utbildning att stå på, som sambandsoperatör i flottan har du en av de längsta befattningsutbildningarna, den varar i tolv veckor.

Du bör vara teknikintresserad och ha fallenhet för att använda de sambandssystem som är din speciella kompetens.

För att jobba i denna befattning genomför du en militär grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona för att sedan söka anställning på något av förbanden: Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona eller Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

Min väg till sambandsoperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär