Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som sambandsoperatör är din uppgift att hantera de många olika avancerade radio-, satellit- och kryptosystemen ombord på ett fartyg. 

Besättningen jobbar oftast i två vaktlag. Du går vakt i sex timmar och därefter är du fri att vila, träna eller studera i sex timmar.

När ni är till sjöss genomför ni alla möjliga övningar, till exempel inom brandbekämpning eller vatteninträngning. Du tjänstgör även på däck, främst i samband med losskastning, förtöjning och ankring.

När ni ligger till kaj underhåller du din egen utrustning och dina egna sambandssystem. Du ägnar dig även åt däcksarbete och rengöring tillsammans med de andra sjömännen.

Du kommer också vara skyddsvakt på ditt fartyg. Det innebär att du ansvarar för bevakningen av fartyget när det ligger till kaj.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: , ,
Kommande utbildningsstarter

19 aug 2024

Sista dag för inskrivning 21 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Din utbildning sker vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Huvudfokus i din befattningsutbildning är att lära dig sambandstjänst. Utbildningen genomförs med en blandning av teoretiska föreläsningar och praktiska moment i simulatorer. Viss utbildning kan bedrivas på annan ort under korta perioder.

Utbildningen är teoretisk och tekniskt tung. Du lär dig bland annat ämnena radioteknik och nätverksteknik som oftast är helt nya och komplexa kunskapsområden för dig som ska bli sambandsoperatör.

Utbildningen börjar på en grundnivå och byggs succesivt på med djupare kunskap.

I slutet av värnplikten genomför du en ungefär sex veckor lång förbandsutbildning där du ombord ett fartyg får en fartygsspecifik utbildning. Då lär du dig även att ingå i en så kallad säkerhetsbesättning, för att exempelvis kunna hantera bränder eller vatteninträngningar ombord ett fartyg.

Min väg till sambandsoperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär