Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: Markstrid
  • Teman: Fordon/maskiner, Friluftsliv, Problemlösning, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
4/5
Fysisk
2/5
Teknisk
2/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som spaningssoldat ingår du i en spaningsgrupp. Gruppen kan i sin tur vara en del av en lätt bataljon, en mekaniserad bataljon eller en lätt mekaniserad bataljon. Din huvuduppgift är att kunna spana efter fienden. Du kan också vara signalist, fältarbetssoldat, prickskytt eller eldledare utöver din huvuduppgift.

Fast och rörlig spaning

Uppdragen varierar främst mellan fast och rörlig spaning. Om du utför fast spaning befinner du dig på en observationsplats, kallad o-plats, och spanar mot ett område i terrängen.

Vid rörlig spaning söker ni igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar att ta sig fram på.

Era uppdrag kan pågå i dagar

Då ska du och din grupp klara er självständigt ute i terrängen. För att klara det har du mycket packning att hålla reda på. Du bär med dig olika sorters vapen, som till exempel kulsprutor, prickskyttegevär och pansarskott (som används mot stridsfordon). Du packar också radioutrustning, mat och vatten.

Du har också med dig instrument för att leda indirekt eld (det vill säga eldgivning mot mål du inte ser från den plats där vapnen avfyras).

Ibland färdas gruppen i en pansarterrängbil eller ett stridsfordon, men era huvuduppgifter utför ni till fots. Ibland måste ni ta er fram långa sträckor. Under vintern kan ni använda skidor.

Det händer också att er grupp flygs in till platsen för uppdraget med helikopter eller transportflygplan.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-15 mån
  • Utbildningsplatser: , , , ,
Kommande utbildningsstarter

12 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Efter din grundutbildning utbildas du till specialist inom ett område. Det kan exempelvis vara ett visst vapen. 

Om du börjar jobba som spaningssoldat får du kompletterande utbildning på all den utrustning som gruppen använder.

Under utbildningen ägnar du mycket tid åt allt från fysisk träning och skjutövningar. Du får också teoretisk utbildning, exempelvis om hur din kommunikationsutrustning fungerar. 

Min väg till spaningssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär