Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Flygvapnet, Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Problemlösning, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som stabsassistent arbetar du i en stab vid en enhet, flottilj eller ett regemente. Staberna leder verksamhet vid fred, kris och krig.

Arbetet innebär att du i ett brett spektrum stödjer arbetsprocessen vid en stab, med bland annat goda kunskaper i dokumentation och redigering av text.

Konkret kan det vara genom att exempelvis förbereda inför ordergenomgångar, skriva agendor, genomföra uppföljningar eller ta emot inkommande order.

Beroende på vilken enhet du tjänstgör vid kan arbetet se olika ut, då enheterna har olika uppgifter. Generellt är det stor variation i arbetet.

Under en övning kan din arbetsplats vara ett tält eller fordon, där du arbetar nära andra i stabsgruppen och är en viktig resurs för informationshantering.

Du är en del i stabens informationsnät i stort och smått. Det innebär bland annat att hantera kryptomaskiner och hemliga handlingar, föra lägeskarta och tablåer över verksamheten samt förbereda ordergivningar. Du är en länk mellan ledning och underställda.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , , ,
Kommande utbildningsstarter

26 jun 2023

Sista dag för inskrivning 21 maj 2023

07 aug 2023

Sista dag för inskrivning 02 jul 2023

14 aug 2023

Sista dag för inskrivning 09 jul 2023

18 sep 2023

Sista dag för inskrivning 13 aug 2023

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig att hantera ordinarie stridsutrustning. Utöver det får du också lära dig att använda radioutrustning.

Utbildningen är en bra förberedelse för officersprogrammet då du får breda kunskaper om organisationen i helhet, samt en gruppchefsutbildning.

Min väg till stabsassistent

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär