Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Flygvapnet, Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Problemlösning, Service
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som stabsassistent arbetar du i en stab vid en enhet, flottilj eller ett regemente. Staberna leder verksamhet vid fred, kris och krig. Befattningen kan även benämnas stabssoldat eller stabsbiträde.

Arbetet innebär att du i ett brett spektrum stödjer arbetsprocessen vid en stab, med bland annat goda kunskaper i dokumentation och redigering av text.

Konkret kan det vara genom att exempelvis förbereda inför ordergenomgångar, skriva agendor, genomföra uppföljningar eller ta emot inkommande order.

Beroende på vilken enhet du tjänstgör vid kan arbetet se olika ut, då enheterna har olika uppgifter. Generellt är det stor variation i arbetet.

Under en övning kan din arbetsplats vara ett tält eller fordon, där du arbetar nära andra i stabsgruppen och är en viktig resurs för informationshantering.

Du är en del i stabens informationsnät i stort och smått. Det innebär bland annat att hantera kryptomaskiner och hemliga handlingar, föra lägeskarta och tablåer över verksamheten samt förbereda ordergivningar. Du är en länk mellan ledning och underställda.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , , , ,
Kommande utbildningsstarter

22 jul 2024

Sista dag för inskrivning 16 jun 2024

29 jul 2024

Sista dag för inskrivning 23 jun 2024

05 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

12 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

16 sep 2024

Sista dag för inskrivning 11 aug 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Utbildningens första skede syftar till att lära dig att vara soldat i Försvarsmakten. Du lär dig om krigets lagar, grundläggande exercis, hur du bär din uniform, säkerhet och vapenhantering och strid. Det tar ungefär åtta till tio veckor.

Under nästa skede utbildas du i rollen som stabssoldat. Du får teoretisk utbildning i underrättelsetjänst, hur egna och utländska stridskrafter arbetar och hantering av sekretessklassade dokument.

Det sista skedet går ut på att låta dig öva och utbildas tillsammans med andra enheter vid ditt förband. Då får du fördjupa dig ytterligare i just din roll. Vissa får utöver rollen som stabssoldat lära sig att köra personbil eller lätt lastbil.

En stor del av utbildningen bedrivs med datorer, därför bör du vara intresserad av att lära dig eller ha tidigare erfarenhet av kommunikation, datorer och it. 

Under din utbildning kommer du ges en inriktning som du ska utbildas mot, det kan exempelvis vara indirekt eld, logistik eller underrättelsetjänst.

Min väg till stabsassistent

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär