Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Ledning, Logistik
  • Arbetsområden: Markstrid
  • Teman: Fordon/maskiner, Maskinteknik
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som förare har du ett tätt samarbete med stridsfordonets vagnchef. Vagnchefens uppgift är att leda fordonet. Ni förstår varandra och är samspelta i alla situationer.

Utöver att köra fordonet får du också lära dig att kontrollera och sköta om det. Du håller koll på om något behöver lagas. Du ska också kunna hjälpa till vid exempelvis bevakning eller strid till fots.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-12 mån
  • Utbildningsplatser: , , , ,
Kommande utbildningsstarter

05 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

12 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Till att börja med får du en grundläggande utbildning i soldatyrket. Här får du lära dig allt från hur din uniform ska bäras, till hur du hanterar ditt vapen. Det ingår också en del teoretiska moment.

Under befattningsutbildningen påbörjar du din utbildning till stridsfordonsförare. Först och främst får du lära dig att köra ditt stridsfordon. Utöver det får du också lära dig att vårda och laga fordonet.

Du börjar att köra stridsfordonet tidigt i befattningsutbildningen, ibland redan under första veckan. Ditt körande kommer att trappas upp succesivt. Till en början kör du på garageområdet, därefter får du öva på att köra mellan koner på en grusplan. Efter det kan du vidare till att köra på mindre vägar och i terräng. Du kan även få öva på att köra ute i trafiken.

Min väg till stridsfordonsförare

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär