Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Ledning
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Friluftsliv, IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
2/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din huvuduppgift är att hämta in information eller att störa fiendens kommunikationer. Är du spanare avlyssnar du med avancerade instrument vad någon säger, eller lägesbestämmer var personen befinner sig.

Som störoperatör försvårar du för fienden genom att förstöra kommunikationsmöjligheterna eller sända falska signaler.

Till er hjälp har ni en bearbetare som sammanställer och rapporterar vidare informationen. Gruppens tekniker har hand om och reparerar era spanings- och kommunikationssystem.

Ni har en palett av verktyg, alltifrån sådana du kan förvara i fickan till stora specialfordon med mast på taket. Alla i gruppen kan själva sköta sina system.

Det finns två inriktningar

Som telekrigssoldat kan du arbeta med en av två inriktningar: kommunikationsspaning eller teknisk spaning. Kommunikationsspaning handlar ofta om spaning mot människor: pejling och avlyssning.

Teknisk signalspaning innebär spaning mot båtar och flygplan. Din uppgift kan vara att upptäcka och identifiera fartyg eller flygplan som visar sig längs en viss kuststräcka.

Oavsett din inriktning kommer du att delta i insatser och övningar såväl nationellt som internationellt.

Du och de du jobbar med är heltidsanställda soldater och befäl. Ni är kunniga soldater och alla kan hantera gruppens olika vapensystem och fordon. Ni är specialiserade inom områden som kräver mycket utbildning och träning.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 10-11 mån
  • Utbildningsplatser:
Kommande utbildningsstarter

05 aug 2024

Sista dag för inskrivning 07 jul 2024

Se alla utbildningsstarter

Om utbildningen

Utbildningens första skede syftar till att lära dig att vara soldat i Försvarsmakten. Du lär dig om krigets lagar, grundläggande exercis, hur du bär din uniform, säkerhet och vapenhantering och strid. Det tar ungefär åtta veckor.

Under nästa skede utbildas du i rollen som telekrigssoldat. Du utbildas i upprättande, drift och användning av telekrigsystem. Utöver det utbildas du i att använda de sambands-, signalskydds- och informationssytem som uppgiften kräver.

Resterande tid av grundutbildningsåret ägnas åt att utveckla och befästa de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna krigsplaceras i ett förband efter utryckning. För dig som är uttagen tilll fordonsförare ingår också utbildning i att köra och vårda fordon.

Min väg till telekrigssoldat

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär