Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Soldat/Sjöman
  • Orter: ,
  • Verksamhetsområden: Logistik, Marinen
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Ja
2/5
Fysisk
2/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Jobbar du på en korvett är din huvudsakliga uppgift att spana efter olika radarsystem, men du har även andra uppgifter ombord, som till exempel losskastning och förtöjning.

Du ingår i fartygets skyddstjänstorganisation och vilket kan innebära att släcka bränder eller ta hand om skadade personer. När fartyget ligger till kaj gör ni fartygsunderhåll och har vakttjänst.

Din arbetsplats på fartyget är i stridsledningscentralen, ett utrymme ombord på cirka 20 kvadratmeter där du och 10–15 personer arbetar. Du är en viktig del i en kedja av människor. I stridsledningscentralen är det trångt och kan vid dåligt väder vara ganska gungigt.

Du samlar in och bearbetar hela tiden en stor mängd information, både muntlig och skriftlig. En stor del av radiokommunikationen sker på engelska.

Den speciella miljön i stridsledningscentralen kan vara fysiskt krävande och du bör därför vara uthållig och tålmodig som person.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 9-11 mån
  • Utbildningsplatser: ,

Om utbildningen

För att jobba i denna befattning genomför du en grundutbildning på Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona. Under utbildningen lär du dig att tjänstgöra som taktisk signalspaningsoperatör. 

Utbildningen är teoretiskt tung, men varvar föreläsningar med praktiska moment i simulatorer. Du kommer studera flera ämnen som troligen är nya för dig, som exempelvis radarteknik och signalspaning, men utbildningen börjar alltid på en grundnivå som byggs på med djupare kunskap.

Förutom signalspaning omfattar utbildningen även andra ämnen för att du ska kunna bidra till arbetet i stridsledningscentralen. Det kan till exempelvara att lära sig hantera radion.

I slutet av värnplikten genomfört en ungefär sex veckor lång förbandsutbildning. Då är du ombord ett fartyg och får en fartygsspecifik utbildning för din befattning.

Min väg till signalspaningsoperatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär