Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: CBRN
  • Teman: IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som CBRN-officer leder du en grupp vars uppgift är att skydda människor från CBRN-hot: kemiska och biologiska stridsmedel, radiologiska och nukleära händelser. Det kan till exempel handla om att söka rätt på och identifiera faror i form av kemiska och biologiska ämnen eller att stoppa smittsamma sjukdomar. Arbetet sker ofta i förberedande syfte.

Din grupp kan vara inriktad på detektering eller sanering. Att detektera CBRN-faror innebär att söka rätt på och identifiera hot. Grupperna som arbetar med detektering, har med sig mycket utrustning för provtagning och mätning av gaser och strålning. Som officer är det din uppgift att ansvara för samarbetet med de människor som finns i området där din grupp befinner sig.

Du ansvarar även för att det gruppen upptäcker dokumenteras. Att föra noggranna anteckningar, fotografera och intervjua människor ingår i arbetet. Du hanterar mycket information och måste därför vara strukturerad och stresstålig.

Att vara inriktad på sanering innebär att rengöra personal eller objekt från olika typer av skadliga ämnen eller strålning. Det kan handla om C-stridsmedel, industrikemikalier eller strålning, till exempel från strålkällor som används i industrier.

Arbetet som CBRN-officer kan vara mycket fysiskt krävande, särskilt om du leder en saneringsgrupp. Skyddsutrustningen är tung, tät och varm. Skyddsmasken gör att du ser och hör sämre och får svårt att känna igen folk omkring dig. Det kan skapa stress.

I det dagliga arbetet ingår också att fungera stödjande för det civila samhället. Då har du och din grupp i uppgift att kartlägga farliga ämnen som kan förekomma i till exempel transporter, hamnar, kraftverk, fabriker eller lager.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Du börjar som gruppchef för åtta soldater inom ett förband. Du har möjlighet att via yrkes- och befattningskurser gå vidare till en befattning med större ansvarsområden.

Min väg till CBRN-officer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär