Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Specialistofficer
  • Orter:
  • Verksamhetsområden: Armén
  • Arbetsområden: CBRN
  • Teman: IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
4/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Din roll i CBRN-gruppen är att vara en specialist med djupa kunskaper inom området. Du ska även kunna vara ställföreträdande gruppchef.

Dina arbetsuppgifter beror på vilket område du har specialiserat dig inom. Det kan vara detektering, sanering eller ledningssystem.

Att detektera innebär att söka rätt på och identifiera CBRN-hot. Uppgiften kräver mycket utrustning för provtagning och mätning av gaser och strålning. Arbetet kräver också noggrann dokumentation i form av anteckningar, foton och intervjuer. Du hanterar en stor mängd information och du måste därför vara strukturerad och målinriktad.

Saneringsgruppen genomför sanering av människor, materiel eller fordon som blivit kontaminerade, det vill säga utsatta för skadliga ämnen eller strålning. Du som är CBRN-operatör i en saneringsgrupp har alltid skyddsutrustning på dig när du utför din uppgift, eftersom du arbetar nära CBRN-faror.

Om du specialiserat dig på arbetsområdet ledning är din uppgift att se till att förbandet fungerar rent tekniskt. Du upprättar och leder sambandssystemen och stödjer förbandschefen vid militära operationer. I denna befattning hanterar du mycket information och arbetar tidvis under stress.

Oavsett vad din grupp är specialiserad på inom CBRN är ni också väl tränade i strid. Den personliga skyddsutrustningen gör det möjligt för dig och din grupp att strida och lösa andra uppgifter i miljöer som är skadliga och förorenade, så kallade CBRN-miljöer.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18 mån
  • Utbildningsplatser:

Om utbildningen

Som CBRN-operatör är du utbildad specialistofficer.

Du har många möjligheter att avancera inom förbandet via yrkes- eller befattningskurser. Du kan även bli CBRN-expert i förbandsstaben. En annan väg är att söka en labbutbildning och börja arbeta med det mobila analyslabbet i fält.

Min väg till CBRN-operatör

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Specialistofficersutbildning

1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen. 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär