Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , , , ,
  • Verksamhetsområden: Flygvapnet, Ledning
  • Arbetsområden: Ledning och samband, Luftstrid - Luft
  • Teman: Flyg, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning, Service, Säkerhet
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
3/5
Teknisk
5/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Sikt, våghöjd, lufttryck, åska eller snöfall? Som försvarsmeteorolog levererar du väderprognoser och bedömningar om hur vädret påverkar Försvarsmaktens verksamhet.

Som försvarsmeteorolog arbetar du med att ta fram det viktigaste ur stora mängder information för att kunna göra en prognos på hur vädret utvecklar sig och hur det kan komma att påverka pågående och planerad verksamhet.

Du delger prognoserna som en del av beslutsunderlaget till de chefer som beslutar om vilken verksamhet som ska genomföras. Uppföljning är en viktig del av ditt arbete. Det innebär att du måste vara uppmärksam på om vädret avviker från prognosen och i så fall snabbt meddela detta till de användare som fått din ursprungliga prognos.

Under dina första år i arbetet jobbar du med att göra väderprognoser för Försvarsmaktens verksamhet och normalt börjar du på någon av våra flygflottiljer. 

Efter några års erfarenhet som försvarsmeteorolog kan du så småningom delta i arbetet med att förbättra teknik och metoder inom vädertjänsten. Du kan utbilda personal från hela försvaret inom olika yrkeskategorier och försvarsgrenar.

Din arbetsplats är antingen på en flygflottilj, helikopterflottiljen eller på Meteorologi- och oceanograficentrum. 

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 18-72 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , ,
GU

Ansökningstester genomförs under våren 2022. De som blir antagna erbjuds anställning med lön under studietiden vilken påbörjas höstterminen 2022.

För ansökan, se min ansökan För ansökan, se

Om utbildningen

För att bli försvarsmeteorolog behöver du gå en särskild officersutbildning (SOFU). Det är en individuell utbildning som vänder sig till personer med speciella kompetenser, exempelvis läkare och meteorologer.

Hur utbildningen ser beror på vilken utbildning du har innan du blir antagen.

Vilken bakgrund har du?

Om du har en civil meteorologutbildning

Du som är utbildad meteorolog och klarar testerna mot försvarsmeteorolog börjar med att gå en särskild officersutbildning, SOFU. Den genomförs under två terminer vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Utöver det genomför du en praktisk meteorologutbildning där även praktik ingår.

Om du läst minst tre år matematik och fysik på högskola

Om du är högskolestuderande med lägst 180 hp (motsvarande 3 år) i ämnena matematik och fysik kan du bli försvarsmeteorolog, förutsett att du klarar testerna.

Din första arbetsuppgift som anställd blir att komplettera dina studier mot meteorolog. Då läser du 120 hp (2 år) vid högskola men är anställd och får lön från Försvarsmakten. Därefter genomgår du särskild officersutbildning, SOFU.

Om du är gruppchef, soldat eller sjöman

Om du är gruppchef, soldat eller sjöman och klarar testerna mot försvarsmeteorolog kan du som GSS läsa till meteorolog vid universitet. När du läst 180 hp (motsvarande 3 år) kan du bli anställd som försvarsmeteorolog.

Din första arbetsuppgift som försvarsmeteorolog blir att komplettera dina meteorologistudier med de två resterande åren. Efter meteorologutbildningen påbörjar du en särskild officersutbildning, SOFU.

Om du inte genomfört en grundutbildning eller civil utbildning

Du kan göra antagningstesterna mot Försvarsmeteorolog. Blir du godkänd behöver du genomföra en grundutbildning med värnplikt innan du kan bli anställd

Min väg till försvarsmeteorolog

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Börja med ansökningstesterna

För att bli försvarsmeteorolog måste du först klara ansökningstesterna. Du som är intresserad och behörig kan redan nu genomföra testerna.

Blir godkänd kan du sedan söka jobbet som försvarsmeteorolog, så fort ansökan öppnar.

Ansök till testerna

Försvarsmeteorologutbildning

För att bli försvarsmeteorolog går du dels en meteorologutbildning och en särskild officersutbildning (SOFU).

Meteorologutbildning

2-5 år

Du läser en meteorologutbildning vid högskola. Du har möjlighet att läsa utbildningen och samtidigt vara anställd i Försvarsmakten. Utbildningen ser olika ut beroende på vilken utbildning du har innan du blir antagen. 

Särskild officersutbildning

1 år

Särskild officersutbildning (SOFU) genomförs vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Utöver det genomför du en praktisk meteorologutbildning där även praktik ingår.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär