Snabbfakta om befattningen

  • Befattningstyp: Officer
  • Orter: , , , , , , , , , ,
  • Verksamhetsområden: Armén, Ledning, Logistik
  • Arbetsområden: Ledning och samband
  • Teman: IT/elektronik, Problemlösning
  • Utbildas via grundutbildningen: Nej
2/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
3/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Sambands- och informationssystem som radiosystem, datoriserade nätverk och kraftförsörjning ingår i samlingsbegreppet ledningssystem. I ditt yrke som officer inom ledningssystem upprättar och leder du dessa avancerade system så att de fungerar stödjande åt förbandschefen. Systemen är en förutsättning för att denna ska kunna leda sitt förband och samordna insatser från ett eller flera förband i en militär operation.

För att kunna leda arbetet med systemen måste du lära dig deras begränsningar och möjligheter – samtidigt som du är chef, ledare och lärare. Redan första året som officer kommer du att tjänstgöra vid trupp. Därefter kan du via yrkes- och befattningsutbildningar avancera till plutonchef, kompanichef och bataljonchef.

Du kommer att tjänstgöra i fält vid ett markförband. Din arbetsplats är då utomhus och i tält eller hytter. Du kommer i vissa fall att tjänstgöra internationellt. Du hanterar mycket information och arbetar tidvis under stress då det är rörliga förband med komplex materiel. Du är chef och ledare och måste vara både strukturerad och ansvarsfull.

Utbildningsfakta

  • Utbildningstid: 42 mån
  • Utbildningsplatser: , , , , , , , , ,

Om utbildningen

För att bli officer inom ledningssystem läser du officersprogrammets krigsvetenskapliga profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan Karlberg och läser grunderna i officersprogrammet.

Under termin fyra och fem utbildas du i funktion och befattning på ledningsregementet i Enköping. Termin sex är du tillbaka på Karlberg.

Vanliga frågor om Ledningsofficer

Hur ansöker jag till särskild officersutbildning (SOFU)?

Nathalie

Min väg till ledningsofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 6–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

3 år

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär