Snabbfakta om befattningen

 • Befattningstyp: Officer, Specialistofficer
 • Orter: , , , ,
 • Verksamhetsområden: Flygvapnet, Ledning
 • Arbetsområden: Ledning och samband, Luftstrid - mark
 • Teman: IT/elektronik, Problemlösning
 • Utbildas via grundutbildningen: Nej
3/5
Fysisk
4/5
Teknisk
3/5
Teoretisk
4/5
Mentalt

Arbetsuppgifter

Som ledningssystemofficer är du chef och leder en grupp inom ledningssystem och samband vilket är Försvarsmaktens olika kommunikationssystem.

Begreppet ledningssystem innefattar olika typer av kommunikations- och informationssystem som exempelvis radio, data och el-försörjning. Du är kunnig inom alla de olika system som du och din personal arbetar med.  

I rollen som chef är det ditt ansvar att leda och utveckla arbetsgruppen. Till din hjälp har du gruppens specialistofficer.

Din arbetsplats varierar, du kan arbeta från en fast plats eller skickas ut på uppdrag. Ena dagen jobbar du i ett skogsparti och nästa dag i en underjordisk anläggning för stridsledning och luftbevakning. Du kan även komma att arbeta utomlands. 

Utbildningsfakta

 • Utbildningstid: 18-42 mån
 • Utbildningsplatser: , , , ,

Om utbildningen

För att bli ledningssystemofficer finns det flera vägar att gå.  Du kan antingen studera på officersprogrammet eller studera till specialistofficer.

Som ledningssystemofficer kan du exempelvis få utbildning i:

 • hur du framför tunga fordon med släp
 • terrängkörning
 • transport av farligt gods
 • transportabla master
 • flygradiosystem
 • radiolänkssystem
 • höghöjdsarbete
 • strid
 • ledarskap

Ledningssystem utvecklas hela tiden med nya komponenter. Du håller dig själv och din personal uppdaterad och utbildad.

Efter några års yrkeserfarenhet kan du få större ansvarsområden, både för arbetsområdet ledning och för personalen.

Vanliga frågor om Ledningssystemofficer

Hur ansöker jag till särskild officersutbildning (SOFU)?

Nathalie

Min väg till ledningssystemofficer

Militär bakgrund
Ingen militär bakgrund
Mönstring

1 dag

Mönstringen består av ett antal tester som genomförs av Plikt- och prövningsverket för att testa din lämplighet att utbilda dig och jobba militärt i Försvarsmakten. 

Grundutbildning

Du börjar med att göra en grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan 9–15 månader beroende på vad du ska utbildas till.

GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING (GMU)

3 månader

Utbildningen inleds med en grundläggande militär utbildning (GMU).

BEFATTNINGSUTBILDNING (BU)

Efter den grundläggande militära utbildningen fortsätter utbildningen direkt med en befattningsutbildning. Utbildningslängden varierar beroende på vilket område du utbildar dig inom.

Officersutbildning

Du kan antingen studera på officersprogrammet eller gå en specialistofficersutbildning.

Officersprogrammet, 3 år

Militärteknisk inriktning

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Den här inriktningen förbereder dig för att bli officer med fokus på militärteknik.

Specialistofficersutbildning, 1,5 år

Du utbildas till specialistofficerare under tre terminer på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den valda yrkesinriktningen.

 

Ansök om anställning

Du kan fortsätta din karriär inom Försvarsmakten på många olika sätt. Som anställd fortsätter du hela tiden att öva och vidareutveckla dig i din roll.

Du kan också vidareutbilda dig inom officersspåret eller engagera dig i Hemvärnet.

Fortsatt karriär